De 4 H’er du bør have fuldstændigt styr på i din content marketing

De 4 H'er i jeres Content Marketing strategi

Vi har snakket content marketing strategi flere gange tidligere. Den behøver ikke være specielt avanceret eller omfattende. Faktisk kommer I langt, når bare I holder jer de fire H’er vi gennemgår i denne artikel for øje i alt det indhold, I producerer.

Har I ikke en plan for det indhold, I producerer, er der en stor risiko for, at I aldrig vil få noget udbytte af det. Skyder I med spredehagl til højre og venstre i stedet for at fokusere på et afgrænset emneområde og på at skabe et flow i jeres content, så det målrettet tiltrækker, fastholder og konvertere de besøgende til nye kundeemner, kan indholdet være nok så fantastisk for jeres læsere, men aldrig give jer så meget som en eneste kundehenvendelse.

Men omvendt behøver en content marketing strategi ikke at være voldsomt forkromet og udspekuleret. Det vigtigste er, at I har styr på emneområde, kanaler, formål og målgruppe. Det kan I nemt afklare ved at svare på de fire spørgsmål, vi stiller jer her – og så holde alt det indhold som I påtænker at producere op mod de svar, I har givet.

Hvad dækker vi

Hvilket emneområde dækker I? Her er det bedste trick faktisk at fokusere på et mere snævert emneområde og så have jeres helt unikke tilgangsvinkel til det, frem for at skrive om alt, hvad der bare har en perifer berøringsflade med jeres firma eller de produkter eller tjenesteydelser, I tilbyder.

I skal ikke være bange for at vælge et snævert emneområde. Forstår I jeres kunder eller jeres målgruppe og de problemstillinger og udfordringer, de står med, kan I sagtens blive ved med at finde på nye emner at skrive om.

Hvordan dækker vi det

Tilgangsvinklen – altså den måde I dækker emneområdet på – er vigtig, fordi det er den måde, I kan differentiere jer på i forhold til alle jeres konkurrenter. Det kan godt være, at I har de samme pointer som dem, men serverer I dem på en unik måde, der er jeres egen, kan I effektivt skille jer ud fra mængden.

Siger I bare det samme som alle de andre på den samme måde som alle de andre, bliver det nemlig ikke til at huske forskel på, hvor folk har hørt det henne. Så kan det lige så godt være, folk faktisk har læst det hos jer først, men havner hos jeres konkurrent uden at bemærke det, fordi de siger nøjagtig det samme som jer på den helt samme måde.

Hvordan handler også om, hvilke kanaler og medier I anvender til jeres content marketing. Oftest skal I både have flere kanaler (f.eks. egen hjemmeside, sociale medier eller online magasiner) og flere medier (skrevne artikler, video, infografik) i brug, for at ramme alle i målgruppen mest optimalt i forhold til den måde, de bedst kan tilegne sig budskabet på.

Hvorfor dækker vi det

Hvad er det overordnede formål med at udgive det indhold, I bruger i jeres content marketing. Hvad skal det give jeres læsere og hvad skal det give jer – og hvad skal det give læserne for et billede af jer? Allervigtigst: Hvordan bidrager det enkelte stykke indhold til at skabe en bedre relation mellem jer og jeres potentielle eller eksisterende kunder?

Opstil en overordnet redaktionel målsætning for alt det indhold, I skaber, en målsætning for hver enkelt kampagne eller strøm, I starter og stil de samme spørgsmål til hver eneste stykke indhold i udgiver. Kan I ikke give fyldestgørende svar på alle punkterne for den enkelte artikel, den enkelte infografik eller den enkelte video, så bør I måske lige overveje ideen en gang til.

Hvem dækker vi det for

Her tænker vi overordnet set på den målgruppe af potentielle eller eksisterende kunder, som I udgiver jeres indhold for. Ikke kun de sædvanlige demografiske data som alder, køn, stilling og bopæl, men også de mere bløde ting som f.eks. hvilke tv-serier de ser, hvordan de får deres nyheder, hvilken bil de kører i og så videre.

Opbyg en persona for en eller flere arketyper i målgruppen. Hvordan ser der ud hjemme hos dem, hvordan ser der ud på deres skrivebord på arbejdet og hvordan går de klædt. Find eventuelt et billede af en person, der ligner, giv vedkommende et navn eller prøv om du kan finde en i vennekredsen, der ligner og hav så vedkommende i tankerne, når du udvikler indhold til den pågældende målgruppe.

Hold jer også for øje om, hvor og hvordan målgruppen kan få de samme informationer andre steder og hvordan I kan differentiere jer fra disse ved f.eks. at vælge en anden kanal, et andet medie eller en helt anden tilgangsvinkel til emnet.

De første skridt til en strategi

Når I har fundet svarene på disse fire H’er, har I de første grundsten til jeres content marketing strategi. Senere kan I begynde at bygge ovenpå med forskellige tiltræk-fasthold-konverter strømme, mikse forskellige medietyper og -platforme og alt det mere avancerede strategiarbejde, der indgår i en rigtig content marketing strategi.

Skal I have hjælp til at komme i gang med at definere jeres content marketing-strategi eller skal I videre fra de 4 H’er, så kontakt os hos KH-Online. Vi kan hjælpe jer og sikre, at I kommer godt i gang med og får udbytte af jeres jeres content marketing strategi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *