Forfatter: Banin

Kunder

Marketing Mix

Marketing Mix – Når du skal finde ud af den rette marketingstrategi, er det vigtigt, at du ser på det marketing mix af parametre, der

Læs mere »

En hjemmeside-screening er gratis!

Kvalificerer du til vores Vækstpakke

Nogle iværksættere med bestemt mindset kan indgå i vores partnerpakke: Vækstpakken?

Skriv dine detaljer til højre, hvis du vil have din virksomhed screenet for muligheden.