Content Marketing Canvas

CONTENT MARKETING CANVAS

Lige som ledelsen i et firma benytter Business Model Canvas til at skabe overblik over deres firma og dets målsætning, kan du bygge et Content Marketing Canvas, der giver dig overblik over dit produkt, dets målgruppe og inden for hvilke områder, det kunne være relevant at udvikle content marketing indhold til det.

Har du været igennem et rådgivningsforløb hos et af Vækstfondens regionale væksthuse, har du med garanti stiftet bekendtskab med det såkaldte Business Model Canvas, der giver et komplet overblik over hele din forretning og alle de strømme, der er i den af både medarbejdere, samarbejdspartnere og produktion.

Content Marketing Canvas

Et lignede redskab – om end ikke nær så sofistikeret – benytter vi, når vi skal skabe overblik over, hvilke content marketing muligheder der er for konkrete produkter. Vi bruger skemaet både til vores egne og til vores kunders produkter.

Det gode ved skemaet er, at det på den ene side giver overblik over hvilket problem/behov, produktet løser for hvilken målgrupper og hvordan disse nås og på den anden side giver overblik over produktet eller tjenesten, på hvilke punkter det skiller sig ud fra konkurrenterne og hvilken forretningsmodel, det sælges efter.

Skemaet eller kanvasset ser således ud:

Content Marketing Canvas

Lad os kort gennemgå de forskellige bokse og hvordan skemaet virker.

Problem – Målgruppe – Kanaler

Til venstre finder vi det problem eller behov, som produktet tilfredsstiller, hvilke målgrupper produktet henvender sig til og gennem hvilke kanaler disse målgrupper kan nås.

Start med at beskrive problemet eller behovet i Problem-boksen øverst til venstre. Oprems derefter de forskellige målgrupper, der kan have interesse i at anvende produktet i Målgruppe-boksen nederst til venstre og nævn for hver af dem, hvilke kanaler de kan nås igennem i Kanaler-boksen til højre herfor.

Nu står du med et komplet overblik over problemet eller behovet, hvem der har det og hvor på nettet du kan finde målgruppen, samt hvilke kanaler du kan nå dem igennem.

Produkt – Differentiatorer – Forretningsmodel

Til højre skaber du overblik over dit produkt, hvordan det skiller sig ud fra konkurrenternes og hvordan du sælger og prissætter det til målgruppen.

Start med at beskrive dit produkt eller din ydelse og hvordan det tilfredsstiller målgruppens problem eller behov. Opstil de enkelte fordele så de modvarer de tilsvarende problemer/behov, du har listet i Problem-boksen.

I Differentiatorer-boksen lister du de unikke egenskaber, der gør, at dit produkt eller din tjeneste skiller sig ud fra tilsvarende produkter på markedet. Kan det f.eks. rumme mere, kan det køre hurtigere eller har det flere funktioner? List de enkelte differentiatorer i prioriteret rækkefølge.

I Forretningsmodel-boksen opremser du den måde produktet sælges på. Stykvis, i pakker, forskellige varianter etc. Skriv også priserne op eller prisområdet for de forskellige varianter eller pakker, så du har et overblik, hvilket økonomisk råderum produktet kræver.

Relevante områder – Konkrete ideer

Nu har du overblik over de to sider i Content Marketing Canvas. Nu er det på tide at bruge oplysningerne til at skabe konkrete Content Marketing ideer.

Ved hjælp af oplysningerne omkring Problem og Produkt kan du liste hvilke områder, det er relevant at skabe content marketing til. Sælger du f.eks. et produkt som f.eks. kosttilskud, kan det være relevant at få det omtalt inden for f.eks. sundhedsområdet, fitness- og træningsområdet, samt ernæringsområdet. List alle mulighederne i Relevante områder-boksen.

List derefter de konkrete ideer til content marketing indhold i Konkrete ideer-boksen. Hold hver enkelt ide op mod Målgruppe og de forskellige Kanaler og se, hvor de passer ind. Hold dem også op imod Differentiatorer og eventuelt Forretningsmodel, for at se, hvordan du kan få dem fremhævet i content marketing-materialet.

På den måde får du et komplet overblik over produktets muligheder og kan skabe det bedste content marketing materiale for dine produkter.

Lad os hjælpe dig med din content marketing strategi

Dem der kender Business Model Canvas vil vide, at der mangler en række i vores canvas. Den bruger vi til den videre planlægning af de enkelte content marketing aktiviteter og her opstiller de KPI-faktorer, som den samlede content marketing på produktet skal måles på.

Vil du have hjælp til din content marketing strategi, så udfyld kontaktformularen eller mail eller ring. Så akn vi sammen udfylde det fuldstændige Content Marketing Canvas.