Sådan får du dine tekster til at ranke i 2016

Hvordan skal du skrive din tekst, for at ranke bedst muligt i 2016.

Hvor lange tekster skal jeg skrive, hvordan med ankertekster og virker de gamle tricks stadig, når jeg skal skrive tekster, der ranker godt i søgemaskinerne i 2016? Få nogle af svarene her, hvor vi beskriver de steder, hvor der er grund til at justere din tankegang, når du skriver tekster til din hjemmeside.

Hvilke egenskaber ved dine tekster, kan få dem til at rangere bedre i søgeresultaterne, samtidig med at du undgår at blive basket af pingviner eller pandaer? Gælder de samme ting som sidste år og hvor har Google slebet skæret?

Tyske Searchmetrics er et af de mange webanalysebureauer, der samler næsten lige så mange informationer ind om alverdens hjemmesider som Google. De mange data holdes op imod webstedernes placeringer i Googles søgeresultater. Derigennem får Searchmetrics indsigt i, hvilke faktorer, der har betydning for webstedernes placeringer i søgeresultaterne. Dette kan være vigtigt for din SEO optimering.

Hvert år udgiver de en rapport, der gør status og udpeger de faktorer, der ser ud til at have betydning. Den rapport er god til at blive klog på, når du skal afgøre, hvordan du skal justere de forskellige parametre – herunder dine tekster – på dine sider, så de kommer til at ranke bedst muligt. Men husk, de er kun indikationer og rettesnore. Så husk at bruge din sunde fornuft.

Teksterne skal være længere

I 2015 kom der endnu flere ord på siderne på nettet end året før. Det gennemsnitlige ordantal i teksterne på de sider, der ranker i Top 10 på en given søgning i Google, er steget fra 975 ord i 2014 til 1285 ord i 2015. Med antal ord menes der al den tekst, der er på siden, inkl. menuer, eventuel sidebar og footer.  Så selve artiklen på siden er i praksis en smule kortere end det.

Teksterne er blevet længere – faktisk hele 25 % længere!

Samtidig er forskellen på det gennemsnitlige antal ord på de sider, der ranker øverst i top 30 og dem, der ranker lavest, stort set blevet udjævnet. Lange tekster synes at være blevet en standard på nettet. Så som sådan har antal ord mistet sin betydning som rankingfaktor i toppen. Du kan ikke outranke nogen alene ved at have mere tekst end dem. Der skal mere til.

Kvaliteten af teksten har større betydning

Den side der ranker højest har oftest lidt færre ord end de næste placeringer på side 1. Faktisk er tendensen den, at ordantallet stiger en hel del fra placering 2 til 10 og derefter falder til et niveau, der ligger lige over ordantallet for førstepladsen i søgeresultaterne.

Google har fået endnu flere smarte måder at bedømme kvaliteten af din tekst på. Så det handler om kvalitet af teksten frem for bare at fylde ord på.

Det skyldes Googles diversitetsalgoritme. Den sørger for, at du får præsenteret forskellige tilgange til emnet på den første side i søgeresultaterne. Set ud fra ordantallet ranker den bedste tekst øverst og Google placerer så de lidt længere eller mere uddybende sider om emnet på de efterfølgende placeringer på side 1. Så kan du få en godt overblik over emnet og få flere detaljer på ved at grave dig gennem de næste placeringer på den første side i søgeresultaterne.

Læsbarheden har fået større betydning

Det indikerer, at den tekst der:

 • er strammest disponeret,
 • hurtigst besvarer det, der er blevet søgt på,
 • er nemmest at læse og
 • giver det bedste overblik over emnet,

bliver placeret bedst i søgeresultaterne.

Det understreges af en anden tendens. Det såkaldte Flesch-tal er højere for de tekster, der ligger i top 10 end resten af søgeresultaterne i top 30. Det er ikke signifikant højere, men alligevel nok til, at det ser ud til at gøre en forskel. Flesch-tallet er en form for lix-tal, der bedømmer teksten sværhedsgrad og jo højere det tal er, jo nemmere er teksten at læse.

Flesh-tallet er højrere for de tekster, der ranker højest. Så skriv foreståligt!

Hvordan du skriver din tekst, så den lever op til de krav, kan du læse om her.

Flere punktopstillinger giver højere placeringer

At teksten skal være mere overskuelig for at ranke højt, understreges af, at der tilsyneladende er en tendens til, at jo flere punktopstillinger der er på siden, jo bedre ranker teksten. Således har de 2 højst placerede resultater i søgningerne gennemsnitlig 17-18 bullet points i indholdet, sammenlignet med gennemsnitlig 10 bullet points i gennemsnit for placeringerne i top 30.

Bruger du mange punktopstillinger, bliver du belønnet med bedre placeringer i søgeresultaterne.

En af de vigtigste fordele ved punktopstillinger er jo netop, at de er gode til at give overblik og hurtigt kan læses i forhold til opremsninger i den løbende tekst. Så det betaler sig at tænke i punktopstillinger.

Søgeordet er ved at miste betydning

Med længere tekster optræder det søgeord, du skriver teksten til naturligvis også oftere på siden. Det overraskende er bare, at det ikke ser ud til at gælde for de øverste placeringer i søgeresultaterne. Her ligger antallet af gange, søgeordet er brugt på siden væsentlig lavere. Altså er søgeordsdensiteten lavere på de øverste placeringer – især de to øverste.

Google har jo længe fuldt med udviklingen i markedet, hvor folk laver mere og mere mundrette søgninger. De stiller spørgsmål frem for at lave søgninger med enkeltord eller korte fraser. Det har gjort det nemmere for Google at gætte folks hensigt med søgningen og bedre forstå den sammenhæng søgeordene bliver brugt i.

Brugen af semantisk søgning betyder, at du ikke længere kan nøjes med at optimere dine tekster til et bestemt søgeord. Sammenhæng og hensigt skal tydeligt fremgår af teksten.

Derfor har Google vægtet semantikken højt siden 2010 og rangerer siderne efter, hvem der bedst omhandler søgeordet og giver et svar på søgningen i den sammenhæng, der stemmer overens med folks hensigt med deres søgning.

Det handler om at bruge den rigtige terminologi

Det stiller nye krav til de ord, der anvendes på siden. Har et søgeord flere betydninger, skal Google kunne regne ud, om den betydning søgeordet har i din tekst, stemmer overens med den betydning, søgeordet har i den søgning, de skal finde søgeresultater til.

Det afgør de ved at se på, hvilke andre termer der indgår i teksten og hvilke synonymer for disse, du anvender. Det er især de nært beslægtede evidensord (proof terms), der gør det muligt for Google at gætte, hvilken sammenhæng søgeordet bruges i. Derudover spiller relaterede ord også en vigtig rolle. Det er de ord, der oftest optræder i forbindelse med den sammenhæng søgeordet bruges i.

Sørg for at få så tilpas mange evidensord og relaterede termer med i teksten, at det er nemt for mennesker og Google at se sammenhængen. Det kommer helt naturligt, hvis du skriver en kvalitetstekst, mens splogs og andre lavkvalitetstekster oftest er sværere at finde sammenhængen i.

Lad os tage et lidt fortærsket eksempel. Skriver du en tekst om den seneste Panda-opdatering, vil ord som ”Google”, ”algoritme” og ”nedrangering” være evidensord, mens ord som ”bjørn”, ”bambus” og ”Kina” vil indikere at teksten omhandler Panda-bjørnen og ikke den frygtede søgealgoritme. Hvordan man så kan opdatere den?

Tilsvarende vil relaterede ord være ”webmaster”, ”website” og ”placering i søgeresultaterne”. Altså ord der forventeligt må indgå i teksten, hvis den omhandler en Panda-opdatering og ikke den nuttede kinesiske bjørn (er du forvirret nu, Google?).

Både evidensord og relaterede ord er væsentlig oftere til stede i de højest placerede søgeresultater. Så tænk på den sproglige diversitet og sørg for at få brugt så mange nært beslægtede og relevante begreber i din tekst som muligt.

Det er definitivt slut med at bruge søgeordet i alle mulige kunstige sammenhænge i teksten – med mindre du går efter en bundplacering!

Betydningen af søgeordet i ankerteksten er forsat dalende

Ligesom søgeordets betydning i brødteksten er dalende, spiller brugen af søgeordet i ankerteksterne fortsat en faldende betydning. Det største fald i brugen af søgeord i ankerteksterne ser vi i de eksterne links. Her er faldet signifikant større i de tekster, der ranker højest.

Hold op med at bruge søgeordet som det eneste ord i dine ankertekster på eksterne link. Ankerteksten bør i stedet beskrive det indhold, du kommer frem til, ved at klikke på linket.

I interne links er faldet mindre. Det vil sige, at en god intern linkstruktur med naturlig anvendelse af søgeordet i ankerteksterne i de interne links fortsat ikke har nogen negativ indflydelse på din placering, mens du skal holde igen med at bruge søgeordet i ankerteksterne på de eksterne link, hvis du vil have linket til at give betydning for både din egen og den side, du linker til.

Det er med andre ord business as usual.

Søgeord betyder mindre i meta data

På samme måde gælder det for anvendelsen af søgeordet i dine meta data: Title og description. En god side ranker for mange forskellige nøgleord, så du kan alligevel aldrig få stoppet dem alle sammen ind i din title eller meta description – og tricket med at remse søgeord op i beskrivelsen har været en død sild i årevis.

Koncentrer dig i stedet om at skrive en god og sælgende beskrivelse, hvor det vigtigste nøgleord indgår naturligt i teksten. Derved bliver det også nemmere for især de mennesker, der læser beskrivelsen – og i nogen grad Google – at sikre sig, at du rent faktisk omhandler søgeordet i den sammenhæng og kontekst, de har søgt efter. Det giver også stadig mening at buge søgeordet i meta descriptions, fordi folk så genkender det fra deres søgning – ganske som med Adwords-tekster, hvor det også er vigtigt at søgeordet indgår i Adwords-teksten for genkendelighedens skyld.

Det er stadig en god ide at bruge det vigtigste søgeord i dine meta data, men gør det kun når det er relevant. Skriv beskrivende og sælgende meta tekster med fokus på information om den tekst, folk kommer hen til frem for at puge søgeord i meta teksterne.

Fakta er, at søgeordet stadig indgår i omkring 53 % af meta descriptions i top 10. Men procentdelen er væsentlig lavere for de to øverste placeringer i søgeresultatet. Her betyder den semantiske sammenhæng mere.

Opsummering

Så for at give din tekst det bedst mulige udgangspunkt for en så god placering i søgeresultaterne som muligt, bør du:

 • Skrive en tekst af en vis længde og ikke meget kortere end en 8-900 ord for at måle dig med top 30
 • Sørge for at disponere teksten, så den er nem at få overblik over
 • Sørge for god læsbarhed af teksten ved at bruge korte sætninger, korte ord etc.
 • Bruge så mange punktopstillinger som muligt
 • Fokusere mindre på at bruge søgeordet
 • Sørge for at bruge nært beslægtede evidensord og relaterede termer, så Google kan gennemskue den sammenhæng søgeordet indgår i
 • Anvende synonymer for søgeordet. Det gør det også muligt at regne sammenhængen ud
 • Bruge søgeordet hvor det er naturligt i ankerteksterne for interne link
 • Undlade søgeordet eller i hvert fald ikke bruge det, hvis det ikke er naturligt i eksterne link
 • Ikke bruge søgeordet unaturligt i title og meta description
 • Skrive sælgende meta descriptions med god brug af evidensord og relaterede ord.

Det er dog kun rettesnore. I den sidste ende handler det også om kvaliteten. Det bedømmer Google ved hjælp af faktorer som bounce rate, sociale delinger og andre elementer – og endelig er der hele den tekniske side af sagen. For selv verdens bedste tekst giver ingen værdi, hvis din side er langsom.

God vind med skriveriet!

2 reaktioner

 1. Hej Laust.

  Det handler i bund og grund om ens google-ads words reklamer, og opsætningen af disse kampanger, søge-ord, få seo’s, hvad du har lyst at frembringe på din hjemmeside er ikke google der nogensinde bestemmer farten, det er op til den enkeltes..at tage ansvar over ..hvor meget og hvorlænge de vil bruge på din web-site, og resultatet er at de køber noget..og gør det igen og ogen. det er hvad jeg har lært hos google’s kurser, samt onlineadakamiet, som jeg tog igennem ivækst(ivaekst.dk) Det er ikke svært, hvis man ved “how to do”

  1. Hej Iben
   Vi er helt enige i at AdWords kan være en rigtig god investering. Der kan dog være stor forskel på hvordan man bygger en artikel op fra et SEO perspektiv og fra et SEA perspektiv (fx adwords). Fra et SEO perspektiv er det væsentligt at man kan trække folk til siden fra organiske søgninger, og her er det helt fundamentalt at man får en god fornemmelse for hvordan Googles søgealgoritme fungerer. Både SEO og SEA har konvertering som mål til et givent mål (signups, salg, se en video you name it), men ved SEA vil i langt højere grad være konverteringen, da trafikken købes. I SEO er man i langt højere grad bundet af både at tiltrække besøgende organisk og konvertere dem. Det er det samspil, der gør SEO’en ret kompleks.
   Det er naturligvis den enkelte der besøger en side, der vælger om han eller hun vil gøre noget bestemt, men som online marketer er det ret væsentligt, at man tolker på flere personers handlemønstre, da der som regel er ret stor lighed i hvad folk gør – så er vi altså ikke mere forskellige end det – og det er en vigtig opgave at undersøge den adfærd, der er fra besøgende på siden og sørge for at optimere adfærden mod at lave bestemte handlinger på hjemmesiden 🙂

   Og det er helt rigtigt – som du skriver – det er ikke svært, hvis man ved “How to do” – problemet er så bare at der er ekstremt meget man skal vide how to do 😉

   Mvh
   Laust

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *