CPM

CPM er en forkortelse for Cost Per Mille, der kan oversættes til Pris Per Tusinde. CPM beskriver, som navnet antyder, den pris, du betaler for 1.000 visninger, når du beskæftiger dig med online markedsføring. Jo lavere CPM-prisen er, desto mindre betaler du for dine visninger.

CPM er en meget udbredt afregningsform, der i visse situationer kan være et godt alternativ til CPC og CPA.

Ønsker du at blive klogere på, hvordan du beregner CPM, hvornår det giver mening at bruge denne afregningsform, hvornår en CPM-pris er god, og hvilke alternativer der findes til afregningsformen, så læs videre.

Beregning af CPM

Beskæftiger du dig med online markedsføring, eksempelvis via Google, YouTube, Facebook eller en helt fjerde platform, så ønsker du naturligvis at vide, hvor meget du betaler for annonceringen, og hvilke annonceformater der er mest rentable. I den forbindelse vil det være oplagt at beregne CPM-prisen, da du dermed får svar på, hvor meget du betaler pr. 1.000 visninger. Men hvordan beregnes CPM? Find svaret nedenfor.

  • Formel for beregning af CPM = Annonceforbrug / antal visninger * 1.000

Lad os tage et konkret eksempel: Hvis dit annonceforbrug på Google Ads har været 10.000 kr., og hvis du har fået 200.000 visninger ud af annonceringen, så vil CPM-prisen være 50 kr. (10.000/200.000*1.000). Du har i dette eksempel givet 50 kr. pr. 1.000 visninger.

Hvornår bruges CPM?

CPM bruges – og har i årevis været brugt – inden for online markedsføring til at kaste lys over, hvad du helt konkret betaler for dine eksponeringer. CPM er en god KPI at bruge, hvis det primære formål med annonceringen er at øge kendskabet til din virksomhed og virksomhedens produkter. Hvis målsætningen med annonceringen snarere er at skabe konverteringer, så bør du arbejde med en anden afregningsform.

CPM bruges bl.a. som afregningsform inden for følgende former for markedsføring:

  • Google Ads (CPC er dog mere anvendt end CPM her)
  • YouTube annoncering
  • Display annoncering
  • … og meget mere!

CPM kan bl.a. bruges til at vurdere, hvor du opnår den laveste pris pr. 1.000 visninger på tværs af forskellige platforme. Du kan f.eks. godt opleve, at CPM-prisen er 100 kr., når du annoncerer på Google, men kun 50 kr., når du annoncerer på YouTube.

Hvad er en god CPM-pris?

Der findes ikke et entydigt svar på, hvad en god CPM-pris er. Det kommer nemlig an på en lang række individuelle faktorer såsom annonceplacering, størrelsen på annoncen, emne og meget mere.

Det afgørende er, at den indtægt der genereres gennem annonceringen er højere end den udgift, der er forbundet med annonceringen. For at kunne måle dette kræves der korrekt opsat tracking.

Mange annoncører vil være tilfredsstille med en CPM-pris, der ligger på mellem 50 og 150 kr., men det er igen meget individuelt.

Alternativer til CPM

CPM er kun én blandt mange gode afregningsformer / måleenheder.

Af alternativer kan der nævnes CPC (Cost Per Click), hvor der er fokus på prisen pr. klik og CPA (Cost Per Acquisition), hvor der er fokus på prisen pr. konvertering (konverteringen kan f.eks. være et salg, en nyhedsbrevstilmelding eller en kursustilmelding).

Hvis det er vigtigere for dig at få klik og konverteringer end visninger, så hav i højere grad fokus på CPC og CPA and CPM.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *