Hvad er et HTML-sitemap?

html sitemap

Et HTML-sitemap er en HTML-formateret liste, som giver et overblik over og linker til alle sider på hjemmesiden. Derved undgår du, at der opstår “forældreløse sider” på hjemmesiden, som Google ikke kan finde. Samtidig får du en fantastisk oversigt over hjemmesidens indhold, som du med fordel kan sætte ind på hjemmesidens 404-side. På den måde kan du bedre fastholde de besøgende, når de får en sidefejl. Læs med og få fuldstændig styr på HTML-sitemaps!

Hvad er et HTML-sitemap? Et HTML-sitemap er din ven, når du vil give dine besøgende en detaljeret indgang til alle sider på din hjemmeside. En god tilgang til at opbygge dit HTML-sitemap er at se det som hjemmesidens indeks. Men i stedet for at organisere den alfabetisk, er HTML-sitemappet opbygget efter hjemmesidens struktur. Ellers ville det jo ikke være et sitemap – altså et kort over din hjemmeside.

Hvad er et HTML-sitemap?

Et HTML-sitemap er en HTML-side på din hjemmeside, der viser en HTML-formateret oversigt over hjemmesidens opbygning med link til hver eneste side på hjemmesiden.

HTML-sitemappet kan opbygges på flere forskellige måder, ligesom du frit kan vælge, hvor detaljerede oplysninger, der skal være om hver enkelt side i HTML-sitemappet.

Sidst i artiklen kommer vi ind på nogle smarte måder at opbygge et effektivt HTML-sitemap på.

Er det nødvendigt at benytte HTML sitemaps?

Lige som der ikke er noget krav til at benytte et XML-sitemap, er der heller ingen regler, der siger, at der SKAL være et HTML-sitemap på din hjemmeside.

Men det er en god ide at have det – lige som XML-sitemappet.

For dels giver det de besøgende en bedre oplevelse af din hjemmeside. Og dels stiller det dig bedre i Googles øjne, hvis du har en side med et HTML-sitemap på din hjemmeside. Så det er bedre for brugeroplevelse og søgemaskineoptimering.

Læs også artiklen: Hvad er et XML-sitemap?

Hvilken betydning har et HTML-sitemap for din SEO?

De fleste tænker, at et HMTL-sitemap er vigtig for søgemaskineoptimeringen af din hjemmeside, fordi det på samme måde som et XML-sitemap, giver et overblik over hjemmesidens opbygning.

Men her foretrækker Google faktisk XML-sitemappet. For det er hurtigere at indlæse, og har en fast, standardiseret struktur, der gør det nemt at indeksere det. Det har HTML-sitemappet ikke.

Til gengæld har det din ryg på en anden SEO-vigtig parameter: ”Forældreløse sider”.

Det er sider på din hjemmeside, som der ikke er andre sider, som linker til. Det er typisk landingssider, og sider som du måske har glemt at få oprettet link til i tidens løb.

Den slags forglemmelser betyder, at det bliver meget svært for Google at finde dem andre steder end i XML-sitemappet. Og her er det ikke engang sikkert, at de optræder, hvis du ikke håndkoder dit XML-sitemap. For de plugins og tjenester, der bygger XML-sitemaps bruger linkene mellem siderne til at opbygge strukturen. Og uden links kommer de ikke med. Og det gør Google heller ikke!

Det betyder, at disse sider ikke kommer til at give din hjemmeside nogen SEO-mæssig værdi. For uden links til siderne, gives der ingen autoritet videre til siderne. Samtidig har Google ingen semantisk eller strukturel kontekst at indeksere dem efter. Så derfor er det stort set umuligt for forældreløse sider at optræde i søgeresultaterne på Google

Det hjælper et HTML-sitemap dig til at undgå. For med et link til alle sider på hjemmesiden, sørger HTML-sitemappet altid for, at alle sider på hjemmesiden har minimum et link. Det gør HTML-sitetmappet til en vigtig livline for alle dine sider på hjemmesiden.

Det brugervenlige aspekt ved HMTL-sitemaps

Selv om HTML-sitemappet har sin berettigelse rent SEO-mæssigt, er det dog især det brugervenlige aspekt, som er dets største styrke. For som allerede nævnt er sitemappets vigtigste rolle at fungere som indeks over hjemmesidens indhold og struktur.

Ved at HTML-sitemappet er opbygget efter hjemmesidens struktur, bliver det et stærkt værktøj for de besøgende, når de skal finde frem til en specifik side, som de ikke kan finde links til. Eller er blevet så interesseret i din hjemmesides indhold, at de gerne vil have overblik over den, så de kan finde mere spændende indhold.

Det er derfor, det er vigtigt, at du – udover sidens overskrift og et link til siden – også skriver en kort tekst til hver side, som sælger klikket til sidens indhold ind. Derved øges chancerne for, at du får folk til at blive længere på hjemmesiden. Og det glæder Google RankBrain, som netop bliver dwelltime på de enkelte sider som en vigtig parameter

Perfekt til 404-sider

Overblikket og den korte salgstale for hver side gør samtidig HTML-sitemappet velegnet at sætte på hjemmesidens 404-side.

Det er den side, webserveren viser, hvis den besøgende har skrevet webadressen til en underside på hjemmesiden forkert. Eller har klikket på et eksternt link til en side på hjemmesiden, der er blevet flyttet, og ikke oprettet et 301-redirect til.

I den slags situationer giver HTML-sitemappet både overblikket over hele hjemmesiden og den nødvendige information til, at den besøgende kan finde frem til den rigtige side af den vej. Eller også bliver overbevist om, at der er en anden rigtig spændende side på din hjemmeside, som det er værd at besøge.

Hvordan bygger du et effektivt HTML sitemap?

Når man spørger hvad er et HTML-sitemap, så er et ligeså praktisk og vigtigt spørgsmål: Hvordan bygger du et effektivt HTML sitemap? Vi har allerede været inde på nogle af de ting, der bør indgå i et effektivt HTML-sitemap. Nemlig en overskrift, en kort beskrivelse og et link til hver enkelte side på hjemmesiden.

Selve beskrivelsen af hver enkelt side organiserer du med et H-tag til sidens overskrift, som eventuelt samtidig fungerer som link til siden.

Under overskriften kommer den korte beskrivelse af siden formateret som almindelig brødtekst. Sørg gerne for at beskrivelsen til hver side er på cirka lige mange ord. Det giver et pænere og mere ensartet udseende. Genbrug eventuelt en omformuleret udgave af overbliksteksten eller underrubrikken fra siden.

Tilføj eventuelt et ”Læs mere” med link til siden under beskrivelsen. Derved gør du HTML-sitemappet mere intuitivt at bruge for den besøgende.

Hvordan skaber du sidens struktur i dit HTML-sitemap?

Når du skal indikere sidens struktur i HTML-sitetmappet, er det smarteste at bruge HTML-sprogets H-tags til at strukturere de enkelte niveauer på sitet.

hvad er et html-sitemap

Det gør det nemt for Google at forstå strukturen ud af HTML-formateringen. Samtidig bliver det nemmere for de besøgende at se strukturen og sammenhængen mellem siderne. Det kræver dog, at du vælger en formatering af H-taggene, der rent visuelt gør det nemt at se forskellen på de enkelte niveauer.

Altså bruger du H2 overskrifter til overskrifterne for sidebeskrivelserne til det øverste lag sider på hjemmesiden. Dem som ligger lige under forsiden. Det indikerer, at der er tale om en sektion på hjemmesiden.

Til sidebeskrivelserne af siderne i hver sektion bruger du H3-overskrifter til sidens overskrift. Disse placeres under beskrivelsen af sektionsforsiden for hver sektion.

I beskrivelserne af eventuelt underliggende sider til undersiderne formaterer du overskrifterne med H4 og så fremdeles. Fra hjemmesidens niveau 7 og nedefter, benytter du H6.

Strukturer HTML-sitetmappet som en liste

Du kan også opbygge HTML-sitemappet som en punktformet eller nummereret liste, og vise strukturen i form af indrykningen eller nummereringen af listen.

Punktopstillingen er især velegnet til hjemmesider, der har en forholdsvis flad struktur med kun to eller tre niveauer. Har siden flere niveauer end det, bliver en punktopstilling for uoverskuelig – og der bliver alt for lidt plads til beskrivende tekst.

Skal det være pænt, bør beskrivelsen af de enkelte sider være meget kortfattet. For bliver beskrivelsen for omfangsrig, taber den besøgende nemt overblikket over listen.

Ideelt er der kun plads til overskriften på siden (formateret med fed og anvendt som ankertekst), samt en kortfattet beskrivelse. Hold hvert punkt i listen på maksimalt 3 linjer – og ikke gerne kun to.

Alternativt kan du bruge punktopstillinger til de nederste niveauer af hjemmesiden, hvis du har mere end 7 niveauer i et H-tag formatteret HTML-sitemap.

Tilføj andre funktioner til HTML-sitemappet

Har du en webshop, et bookingsite eller lignende, er det en god ide også at tilføje et søgefelt, så den besøgende kan foretage en søgning direkte for siden med HTML-sitemappet.

Tilføj eventuelt også en FAQ-sektion, og tilbyd andre måder, at tilgå vigtig eller oftest besøgt information på.

Det øger værdien og brugervenligheden af dit HTML-sitemap – og gør det endnu smartere at bruge det som en del af din 404-side på hjemmesiden.

Har du brug for hjælp og sparring til dit HMTL-sitemap

Vi har nu forsøgt så godt som muligt at besvære spørgsmålet: Hvad er et HTML-sitemap? Sidder du tilbage med nogle praktiske spørgsmål om at skrive HTML-sitemaps? Eller har du brug for hjælp, sparring eller inspiration til siden med dit HMTL-sitemap på netop dit website.

Så tøv ikke med at kontakte os.