Hvad er ROAS?

hvad er roas
hvad er roas

ROAS er et af de begreber, der ikke er til at komme udenom, når man arbejder med betalt markedsføring. ROAS står for Return On Ad Spend og bruges til at beregne ens afkast på ens markedsføringsaktiviteter holdt op mod omkostningerne. Dette kan med fordel beregnes og bruges aktivt, hvis man gør brug af betalt annoncering gennem f.eks. Facebook, Google eller en helt tredje kanal.

I denne guide kan du blive klogere på begrebet ROAS. Vi kommer ind på, hvordan det beregnes, hvorfor det giver mening at arbejde med ROAS, hvornår en ROAS er god og meget mere. Vi kommer også med relevante input til, hvordan du kan øge ROAS for dine kampagner.

Hvad står ROAS for?

ROAS står, som vi kort var omkring i indledningen, for Return On Ad Spend. Det kan oversættes til afkast på markedsføringsomkostninger eller reklamekampagneafkast. Det ligger lidt i ordene, men ROAS bruges til at beregne afkastet på en markedsføringsaktivitet i forhold til de omkostninger, der har været til markedsføringen.

En ROAS kan enten være negativ eller positiv. Ambitionen vil altid være at opnå en positiv ROAS på sine markedsføringsaktiviteter, da det er ensbetydende med, at markedsføringskronerne giver et positivt afkast. Dermed ikke sagt, at der nødvendigvis laves et positivt resultat på bundlinjen, da der i dette regnestykke skal inddrages flere variabler end blot omsætningen og annonceomkostningerne. ROAS er negativ, når den er under 1. Er din ROAS eksempelvis 0,90, så betyder det, at annonceomkostningerne er højere end den genererede omsætning. Hver gang du bruger 1 krone på markedsføring, så kommer der kun 0,90 kr. ind.

Hvordan beregnes ROAS?

Du ved nu, hvad ROAS er, og hvornår en ROAS er enten positiv eller negativ. Nu skal du vide, hvordan ROAS beregnes, så du selv kan beregne, om du rent faktisk tjener penge på din markedsføring, eller om det er en underskudsforretning. Denne viden er uvurderlig og bør have stor betydning for, hvordan du fremadrettet prioriterer dine markedsføringskroner.

Du kan beregne ROAS på to måder – du kan enten anvende en ROAS-beregner eller alternativt benytte ROAS-formlen. Begge fremgangsmåder er lette at gå til.

ROAS-formlen

Som nævnt i forrige afsnit, så kan du beregne ROAS ved hjælp af en simpel formel. Denne formel præsenterer vi dig for herunder.

ROAS-formlen: Omsætning / Annonceforbrug

For at beregne ROAS skal du blot vide, hvor meget en given markedsføringsaktivitet har kostet, og hvor stor en omsætning markedsføringen har genereret. Ligger du inde med disse tal, så kan du lave beregningen på få sekunder. Bemærk, at det kræver korrekt opsat tracking at se, hvilke markedsføringsaktiviteter der har genereret specifikke salg.

Eksempel: Du har de seneste to måneder annonceret på Google Ads og har derigennem skabt en omsætning på 105.000 kr. Dine omkostninger til Google Ads beløber sig til 17.200 kr. I dette eksempel har du opnået en ROAS på 6,10 (105.000/17.200). Med andre ord har du fået dine penge 6,10 gange igen, og din ROAS betragtes derfor som positiv.

telefon lommeregner

Har du brug for hjælp til beregningen?

Det er ved hjælp af en simpel formel eller beregner ganske let at beregne ROAS for en eller flere markedsføringsaktiviteter. Ønsker du alligevel hjælp, så stiller vi os gerne til rådighed. Vi har arbejdet med betalt annoncering i en lang årrække og har derfor stor erfaring med at beregne forskellige nøgletal, herunder ROAS.

Foruden at kunne hjælpe med beregningen, så kan vi også komme med input til, hvordan reklamekampagneafkastet kan øges. Kontakt os gerne ved behov for professionel hjælp og faglige input.

Hvornår betragtes en ROAS som god?

Arbejder du med betalt annoncering, skal du ikke kun vide, hvordan ROAS beregnes. Du skal også vide, hvordan du vurderer, om din ROAS er god eller ej.

Vi ville ønske, at vi kunne give et kort og klart svar på ovenstående spørgsmål, men det er desværre ikke så simpelt at svare på. Der findes nemlig ikke et facit eller en tommelfingerregel for, hvornår en ROAS er god. Hvornår en

ROAS er god afhænger bl.a. af den enkelte virksomheds omkostninger, avance og meget mere. Mens Virksomhed A kan være godt tilfreds med en ROAS på 6, så vil den samme ROAS være utilfredsstillende for Virksomhed B, fordi virksomhederne ikke har den samme profitmargin m.v.

ROAS er udelukkende en indikator for, om selve markedsføringen er rentabel, når omsætning og markedsføringsomkostninger holdes op mod hinanden. Annonceres der f.eks. for 150.000 kr., og genereres der 350.000 kr. i omsætning, så skabes der ikke nødvendigvis et positivt resultat på bundlinjen, hvis virksomheden har en meget lav profitmargin og / eller høje driftsomkostninger.  

Forskellen på ROAS og ROI

ROAS (Return On Ad Spend) og ROI (Return On Investment) forveksles ofte, men vær opmærksom på, at der er væsentlige forskelle.

Mens ROAS fortæller noget om markedsføringens effektivitet holdt op mod markedsføringsomkostningerne, så er ROI sigende for, hvor stort afkastet på indsatsen er i forhold til alle omkostninger. ROI bruges med andre ord til at finde ud af, hvor meget du tjener efter at have betalt alle dine udgifter. Derfor vil ROI alt andet lige være lavere end ROAS.

Den ene mulighed behøver ikke at udelukke den anden, så tøv ikke med at beregne både ROAS og ROI. Vi kan hjælpe med begge dele.

god ide at arbejde med roas

Derfor giver det mening at arbejde med ROAS

Vi laver naturligvis denne guide, da vi ser stor værdi i at arbejde med ROAS. I dette afsnit vil du kunne læse mere om, hvorfor det er værd at beregne og stille skarpt på ROAS ifm. arbejdet med betalt annoncering.

   1. Det er en nem og simpel måde at evaluere og vurdere dine markedsføringsindsatser på – Arbejder du med betalt annoncering som virksomhedsejer eller medarbejder, så ønsker du naturligvis at evaluere og vurdere, hvordan dine markedsføringskampagner performer. I den forbindelse vil det være oplagt at evaluere og vurdere indsatserne på baggrund af ROAS. Når du beregner ROAS, får du svar på, hvor mange penge der tjenes for hver krone, der bruges på betalt annoncering.

   1. Du kan måle effekten af kampagneoptimeringer – For at vurdere, om optimering af markedsføringskampagner har en mærkbar effekt, så vil det være oplagt at beregne ROAS.Beregn ROAS før og efter de udførte optimeringer for at vurdere, om reklamekampagneafkastet er blevet øget.

  Du bør også være bekendt med begrebet PROAS

  PROAS er en KPI, som flere og flere virksomheder arbejder med – og med god grund. PROAS står for Profit On Advertising Spend og bruges til at optimere ens annoncering efter profit i stedet for omsætning.

  ROAS er en god KPI til at beregne, hvor effektiv ens betalte annoncering er, men ønsker du svar på, om dine indsatser også kan give sorte tal på bundlinjen, så skal du arbejde med PROAS. Ved beregning af PROAS tages der nemlig højde for kostpriser m.v.  

  KH-Online hjælper dig med at opnå en højere ROAS

  Det er naturligvis dit ønske og din ambition at opnå en så høj ROAS på dine markedsføringskampagner som muligt. Men hvordan bærer du dig ad med at øge dit reklamekampagneafkast? Vi ligger ikke inde med en gylden opskrift, men vi har til gengæld mange års erfaring med at hjælpe både B2B- og B2C-virksomheder med at få mere ud af deres markedsføringskroner. Det hjælper vi bl.a. med inden for Facebook annoncering og Google Ads

  Vi kan bl.a. hjælpe dig med at finde svar på, om du anvender de rigtige søgeord, om du har målrettet dine annoncer korrekt, om dine landingssider er tilstrækkeligt gode og meget mere. Alle disse og mange andre ting kan have betydning for, hvor høj din ROAS er.