Marketing Mix

marketing

Marketing Mix – Når du skal finde ud af den rette marketingstrategi, er det vigtigt, at du ser på det marketing mix af parametre, der er for din virksomhed. Det er med til at gøre, at du får en god ide om, hvordan du bedst reklamerer for dit produkt og din virksomhed.

Marketing mix er en teori, der stammer fra 1960’erne. Teorien går ud på, at der er en række parametre, der er vigtige at være klar over og tage hensyn til, når du skal skabe en marketingstrategi for din virksomhed. Når du tager alle parametrene med i betragtning, kommer du naturligt rundt om alt det, der er vigtigt at tænke over. Fordi der er forskellige parametre i spil, bliver marketing mix også kaldt parameter mix.

Teorien er løbende blevet justeret, så den passer til samfundet. Da teorien kom frem, var det særligt fysiske varer, der var fokus på at sælge. I dag har serviceydelser også en vigtig del af markedet, og der er derfor blevet tilføjet nogle flere parametre for at kunne forklare, hvordan du bedst sælger dem.

I starten handlede teorien derfor primært om de 4 p’er: produkt, pris, placering og promotion (måde at nå kunderne). Senere blev der tilføjet tre p’er mere, så man nu taler om de 7 p’er. Det er de oprindelige 4 p’er plus people, physical evidence og process. I nogle tilfælde taler man endda også om et 8. p: performance.

En videreudvikling af teorien er de 4 c’er, der enten kan stå for consumer, cost, communication og convinience eller commodity, cost, communication og channel, alt efter hvilken teori du holder dig til.

De 4 p’er

De 4 p’er blev første gang defineret i 1960’erne, da man begyndte at udvikle en teori om marketing. Marketing har selvfølgelig eksisteret meget før det, men det var først i 1960’erne, at man begyndte at skabe teorier i forhold til, hvad der var mest effektivt.

P’erne blev særligt brugt til at sælge en fysisk vare. Derfor er de:

Produkt

Handler helt konkret om, hvad er det, du vil sælge? Hvad er kvaliteten? Hvem henvender det sig til?

Pris

Giver i høj grad sig selv: Er det et dyrt eller et billigt produkt, du sælger? Har også meget med din målgruppe at gøre.

Placering

Dækker både over det fysiske sted, hvor din butik eller virksomhed er, men også de distributionskanaler I har.

Promotion

Handler om, hvilke kanaler der vil give mening for jer at gøre brug af. Det kan være annoncer, personligt salg eller reklamer.

Marketing mix eksempel 1: eBay

Selvom p’erne tidligere primært blev brugt til at sælge en fysisk vare, kan de også sagtens bruges på online virksomheder. Her er for eksempel de 4 p’er for eBay:

 • Produkt – Det produkt, de er mest kendte for, er selvfølgelig deres markedsplads. Derudover har de også billetsalg og annonceservice.
 • Pris – prisen for at sælge noget på eBay er både sat som en fast pris, som du skal betale hver gang, men også en dynamisk pris, hvor eBay skal have en vis procentdel af pengene fra salget.
 • Placering – eBay er ikke placeret et fysisk sted, men er at finde på hjemmesider og apps.
 • Promotion – eBay bruger forskellige former for reklamer til at nå sine kunder. Det er blandet andet salgsfremstød, betalte reklamer og pressehistorier.

De 7 p’er

Efter der begyndte at komme flere og flere serviceydelser på markedet, blev de 4 p’er udvidet med tre p’er ekstra. De skal være med til at gøre det tydeligt, at der er andet og mere end de 4 p’er, der spiller ind i forhold til, hvordan kunden ser på et produkt og en virksomhed. Det er:

People

Det handler om de ansatte, som kunden er i kontakt med. Det kan være direkte kontakt i for eksempel wellnesscenteret eller på chatten på hjemmesiden.

Physical Evidence

Er det, som kunden helt håndgribeligt kan se. Det kan være en hjemmeside eller indretningen i butikken og personalets påklædning.

Process

Handler om, hvordan hele processen med at købe er, for eksempel om den er nem eller kompleks.

I nogle tilfælde er der også nogle, der taler om et 8. p, nemlig performance.

To teorier om de 4 c’er

I 1990 kom en teori om marketing mix frem, hvor der blev set mere på , hvad kunden gerne ville have i forhold til at skulle købe produktet. Den blev skabt af Robert F. Lauterborn, der prøvede at skabe en teori, der bedre passede til de massemedier, der var tilstede på det tidspunkt. Hans 4 c’er er:

Consumer

I stedet for at se på produktet ser Lauterborn på, hvad kunden gerne vil have. Hvad er vedkommendes want og need?

Cost

Handler både om selve prisen for at købe produktet, men også om hvad det koster kunden i forhold til tid og besvær at få fat på produktet.

Communication

Promotion, som et af de 4 p’er er, handler om envejskommunikation, hvor det gælder om at manipulere forbrugeren til at købe. Communication handler både om reklame, men også mere generelt om at få forbrugeren i tale.

Convenience

Der er en række forskellige måder at købe på i dag og steder at gøre det. Forbrugeren har derfor faktisk slet ikke brug for at forlade sit hjem. Derfor handler det om, at firmaerne kender deres kunder godt, så de ved, hvordan de foretrækker at handle.

Lauterborn var dog ikke den eneste, der udviklede en teori om 4 c’er. Allerede i 1973 havde Koichi Shimizu skabt en teori om 4 c’er, der senere var blevet udviklet til 7 c’er. Shimizus oprindelige 4 c’er er:

Commodity

De varer og services, som forbrugeren kan købe.

Cost

Den faktiske pris på at fremstille og sælge produktet, men også den sociale pris.

Communication

Måder at kommunikere med kunden på. Både i forhold til reklamer, men også i forhold til andre former for kommunikation.

Channel

De kanaler, som virksomheden har til rådighed til at nå kunden med.

Marketing mix – eksempel 2: Facebook

Ovenfor var en gennemgang af eBays 4 p’er. Her får du en gennemgang af Facebooks. Selvom det også er en online virksomhed, er det tydeligt, at de har fokus på nogle helt andre elementer.

 • Produkt – lige som eBay sælger Facebook flere forskellige produkter. Det er selvfølgelig først og fremmest Facebook-platformen, derudover er det også Instagram, Messenger, WhatsApp og Oculus.
 • Pris – Facebook tilbyder både en fast pris for annoncører og en betal-hvad-du-vil pris. Den faste pris lægger sig op af det, deres konkurrenter kræver. Betal-hvad-du-vil tiltrækker kunder på grund af sin fleksibilitet.
 • Placering – De fleste af Facebooks produkter er enten på hjemmesider eller på Apps. Deres produkter fra Oculus kan dog også købes i fysiske butikker.
 • Promotion – Bruger i meget høj grad viral marketing, hvor nye medlemmer hører om dem gennem andre, der allerede har en profil. Derudover benytter de sig også af direkte marketing, hvor de for eksempel henvender sig til dem, der har en business-side på Facebook med reklamer om, hvordan de selv kan reklamere på Facebook. Derudover reklamerer de også på for eksempel Google og bruger pressehistorier om CSR til at skabe opmærksomhed.

Hvad er promotion mix?

Marketing mix og promotion mix kan god lyde meget ens, men er det ikke. Promotion mix handler om, hvilke kanaler er muligt for dig at bruge. Typisk vil du jo bruge flere forskellige former for kanaler for at nå bredest muligt ud. Mixet af dem er altså dit promotion mix.

Nogle af de kanaler, som du kan bruge, er:

 • Direkte marketing
 • Product placement
 • Digital marketing
 • Sponsoraftaler
 • Guerilla marketing
 • Pressemeddelelser

Hvilket marketing mix er bedst?

Når det kommer til at skabe et marketing mix, er der ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det handler om, at du sørger for at finde frem til de parametre, der er for din virksomhed, og at du forstår at udnytte dem bedst muligt. Der er stor forskel på, hvad dine kunder gerne vil have, alt efter, hvad du sælger, og hvor du har base. Hvis du har en online virksomhed, kan du sælge til hele verden, men du skal stadig definere en målgruppe.

Det kan være forvirrende for dig med 4 p’er, 7 p’er og endda to gang 4 c’er. Alle skal dog ses som redskaber, der skal hjælpe dig til at styrke din marketing. Derfor handler det om, at du sørger for at undersøge hvert punkt grundigt, så du kender det i dybden.

Marketing mix eksempel 3: Amazon

Et tredje eksempel på, hvordan de 4 p’er kan bruges i praksis i en online virksomhed, er Amazon. Deres 4 p’er er:

 • Produkt – har en lang række forskellige produkter, selvfølgelig først og fremmest platformen, hvor det er muligt at købe og sælge ting, derudover blandt andet også Amazon Prime, Amazon Video, Amazon Publishing og Amazon Fresh.
 • Pris – Deres primære prisstrategi er en markedsstrategi, hvor priserne ligner dem, der er hos deres konkurrenter. Derudover har de forskellige landesider, hvilket gør det muligt for dem at prisdiskriminere alt efter, hvordan markedet er i det givne land. For eksempel kan der være forskellige priser på den amerikanske og den britiske hjemmeside. Derudover tager de også hensyn til, hvad, kunderne synes, er god værdi for pengene.
 • Placering – De fleste af Amazons produkter er at finde på nettet. Derudover har de også en fysisk boghandel i Seattle. Det er dog klart deres online tilstedeværelse, der er vigtigst.
 • Promotion – En af de vigtigste former for reklamer for Amazon er deres netværk af affiliate aftaler. Der skriver andre om Amazons produkter på deres hjemmeside og linker til dem. Derudover bruger de også at have udsalg og lignende for at tiltrække nye kunder. De bruger også at henvende sig direkte til kunderne og at få gode historier ud i medierne.

Hvis du vil læse en mere handson case med marketing mix, så kan du læse hvordan vi håndterede Amisbrugsbehandling.dk’s marketing. Den SEO case kan du læse her.

Fik du svaret på spørgsmålet: Hvad er marketing mix?

Det håber jeg, men kommenter gerne nedenfor i forhold til spørgsmål, kommentarer eller uddybende betragtninger på hvad marketing mix er!