12 vigtige SEO rankingfaktorer i 2016

rankingfaktorer

Vi har tidligere set nærmere på både SEO-tendenser og SEO rankingfaktorer for tekster i 2016. Men hvad med de andre rankingfaktorer? Her tager vi et kig på de 12 rankingfaktorer, der ifølge flere forskellige analyser skulle være de mest vigtige at fokusere på i 2016. Nogle af dem er business as usual, men et par stykker skal behandles på en helt anden måde, end eksperterne siger.

For nylig har vi skrevet om rankingfaktorer for tekster baseret på en analyse fra SearchMetrics. Det fik en af vores læsere til at spørge efter hvilke andre rankingfaktorer, der havde betydning i 2016.

Nogle af svarene har vi allerede givet i artiklen om SEO-tendenser i 2016. Men den rummer ikke alle de rankingfaktorer, der er vigtigst at have fokus på for tiden. Så derfor satte vi os for at se nærmere på, hvad de forskellige analysebureauer og kloge hoveder rundt op på nettet havde at sige om det. Så med god hjælp fra Brian Dean fra Backlinko, SearchMetrics, SEMRush, Alexa, HubSpot og flere andre, har vi fået stykket det sammen til en bruttoliste på 12 vigtige rankingfaktorer, som du skal fokusere på i 2016, hvis du skal give dit websted de bedste betingelser for at ranke højt.

Vi har delt gennemgangen op i tre sektioner: Tekniske faktorer, on-page faktorer og eksterne faktorer. Lad os se, hvad der gemmer sig i de enkelte kategorier:

Tekniske SEO rankingfaktorer

Den tekniske faktor er oftest den, de fleste overser eller forbigår. Det er nemlig den sværeste, da den oftest kræver hjælp af en programmør med god indsigt i både kodning, teknologi og SEO. Til gengæld behøver du kun justere på teknikken fra starten og så hver gang Google ændrer på de tekniske faktorer i sin algoritme – og det er dumt at lade være. For du kan optimere on-site og eksterne link alt det du vil, hvis ikke den grundlæggende teknik er i orden. Den skal bare spille, for at din øvrige optimering batter noget.

Der findes dog væsentlig flere tekniske faktorer, end dem vi kommer ind på her. Kodekvalitet og meget andet spiller også en vigtig rolle. Men her er de 4 tekniske faktorer, der synes at bidrage med mest vægt for tiden til din sides placering i søgeresultaterne.

1: Hurtigere sider giver højere placeringer

Baseret på data fra Alexa og flere andre kilder, kan det slås fast, at sider der indlæses hurtigt, har en væsentlig højere chance for at ranke højere end sider, der er længere om at blive indlæst. Det er ikke specielt overraskende i forhold til Googles egne udmeldinger. Men det er altid rart at få slået fast af uafhængige kilder.

Selv om Google måler på hvor lang tid hele siden er om at blive indlæst, kan det godt betale sig for dig, at sørge for at indholdet ”over folden” – altså det folk kan se på siden, uden at de behøver scrolle – bliver indlæst først. Derved undgår du, at folk taber tålmodigheden og hopper videre til en af konkurrenterne i søgeresultaterne og på den måde også giver dig en udfordring i form af en højere bouncerate (se senere).

2: Kortere URL’er ranker bedre end lange

Ifølge Backlinko er der evidens for, at jo kortere webadressen (URL’en) på din side er, jo nemmere kommer den til at ranke højt. Det skyldes for det første, at webadressen er nemmere at forstå både for mennesker og Google og for det andet, at Google tillægger ordene mindre og mindre værdi, jo længere ude i webadressen, de står. Så lad være med at sætte dit søgeord sidst i URL’en.

Det betyder, at du skal være efter dit CMS-system, når du udgiver nyt indhold. Vælg den permalink-struktur, der giver den korteste URL og lug ud i antallet af ord i den webadresse, CMS’et foreslår automatisk. Oftest vil den nemlig består af sideoverskriften med bindestreger mellem ordene. Kort adressen op til noget, der er kort og præcist – og helst ikke er længere end 5 ord.

3: HTTPS giver højere placeringer i søgeresultaterne

Google har tidligere gjort meget ud af at gøre internettet mere sikkert, ved at melde ud, at de præmierer domæner der anvender den mere sikre HTTPS-protokol fremfor HTTP. Så det er ikke overraskende, når Backlinko kan dokumentere en stærk sammenhæng mellem en topplacering i søgeresultaterne og brugen af HTTPS.

På første og andenpladsen i søgeresultaterne er der ifølge Backlinko gennemsnitlig 27 % af domænerne, der bruger HTTPS. Jo længere ned i top 10, vi kommer, jo lavere bliver procenten – på nær på syvende og tiendepladsen, der ligger lidt højere end de omkringliggende sites. Det kan muligvis skyldes Google’s diversitetsalgorime, der sørger for at du får flere forskellige tilgange til søgeordet på forsiden.

Men selv om HTTPS synes at give værdi til dine placeringer i søgeresultaterne, er det dog sin sag at skifte til HTTPS. Det kræver, at du kan holde tungen lige i munden og kan styre uden om de værste fælder. Det kan du læse mere om her!

4: Schema.org markup giver ikke bedre placeringer

Der har ellers været skrevet meget om, at øget brug af Schema.org’s Schema markup om indholdet på siden, skulle være med til at give højere placeringer i søgeresultaterne.

Her viser Backlinko’s store analyse af en million forskellige hjemmesideadresser overraskende, at der ikke kan påvises nogen sammenhæng mellem brugen af Schema markup og topplaceringer i søgeresultaterne.

On-page SEO rankingfaktorer

On-page faktorerne er dem, de fleste går og skruer på. Det er dem, der er nemmest at gå til, for det handler om det indhold, der er på siden. Det kræver hverken anden teknisk indsigt end at kunne skrive en god tekst eller behov for at tage fat i andre websites, sådan som teknikken og linkbuildingen gør.

5: Det nytter at fokusere på godt indhold

Har du læst mine andre artikler om SEO-tendenser og rankingfaktorer for tekster, kommer dette ikke som nogen overraskelse. Så fokusér på at udgive dybdegående artikler der kommer godt rundt om de emner, I gerne vil findes på i søgeresultaterne. Jo flere evidensord og -termer, der findes i teksten jo bedre – og jo flere termer med relation til emnet, der er i teksten, jo bedre placeringer får siden i søgeresultaterne på grund af Googles brug af semantisk søgning.

6: Længere tekster ranker bedre

Heller ikke nogen overraskelse. Ifølge en analyse Backlinko har lavet på SEMRush, er der gennemsnitlig omkring 1.890 ord på de sider, der ligge på førstepladsen i søgeresultaterne. Så skal du ranke højt, skal du udgive mange lange tekster om de emner, du vil findes på – og det stemmer jo fint overens med det øgede fokus på godt og mere dybdegående indhold, vi lige har været inde på.

Den gennemsnitlige længde på de højest placerede tekster stemmer dog ikke helt overens med det gennemsnit, tyske SearchMetrics kommer op med. De angiver, at der gennemsnitlig er 1.285 ord på de sider, der ligger i top 10.

Samtidig finder de, at førstepladsen oftest har en lidt kortere og mere stramt disponeret tekst end de efterfølgende pladser i top 10.  Det viser sig da også, at kurven i Backlinko’s analyse laver det samme knæk med hensyn til et lavere antal ord på førstepladsen og de efterfølgende pladser. Gennemsnitstallene er bare højere.

Derved bekræfter Backlinco sådan set SearchMetrics’ konklusion, nemlig at det ikke bare handler om at fylde mange ord på siden.  For alle udgiver indhold med flere ord på siden – faktisk hele 25 % flere ord end året før. Det lidt lavere ordantal på førstepladsen bekræfter, at teksten også skal være af en vis kvalitet.

Derfor må anbefalingen herfra stadig være den samme som vi gav i artiklen om rankingfaktorer for tekster. Nemlig at skrive længere, dybdegående tekster med en stram disposition og brug af mange evidensord og relaterede termer, for at få siden til at ranke så højt som muligt. Du kan ikke outranke konkurrenterne på antal ord alene – der skal kvalitet på bordet.

7: Billeder giver højere placeringer i søgeresultaterne

Backlinko har også analyseret sig frem til, at bare et enkelt billede på siden giver bedre placeringer i søgeresultaterne, end hvis der ikke er noget billede på siden overhovedet. Til gengæld har brugen af flere billeder ingen betydning for placeringen.

Samtidig giver brugen af minimum et enkelt billede væsentlig mere opsigtsvækkende og flotte visninger, hvis folk deler et link til siden på et socialt netværk. På de fleste CMS-systemer kan du tilmed lægge en særlig udgave af billedet op, der kun vises ved delinger på de sociale medier. Det giver nogle helt fantastiske muligheder for at brande dit site på de sociale medier.

8: Brugen af søgeordet i title-tagget er ved at miste betydningen

Helt i tråd med SearchMetrics-analysen, vi baserede vores anbefalinger til tekstskrivning i 2016 på, viser Backlinko’s analyse af brugen af søgeordet i title-tagget, at det betyder mindre og mindre for sidens placering i søgeresultaterne. Det skyldes Googles overgang til brugen af semantisk søgning, som du kan læse mere om i artiklen om tekstanbefalinger.

Der er dog en meget svag tendens – under en procents forskel – til, at placeringerne i top 5 anvender søgeordet mere i title-tagget end i de efterfølgende 5 placeringer på den første side i søgeresultaterne. Så helt mistet betydningen, har det ikke.

9: Lav bouncerate giver højere placeringer

Det er ingen overraskelse, når Backlinko i deres megaanalyse kommer frem til, at der er en påviselig sammenhæng mellem, hvor længe folk bliver på din side og så dens placering i søgeresultaterne. En lav bouncerate indikerer jo netop, at indholdet på siden svarer til folks forventninger. Det tager Google som en indikation på, at du bør ranke højere for det pågældende søgeord.

Så vi har sagt det før og vi siger det igen: Det handler om at skabe godt indhold, der giver relevans i forhold til de søgninger, der leder folk hen på din side. Så ved at fokusere mere på folks intention med at søge efter et givent søgeord end på at bruge søgeordet i teksten, får du skabt noget indhold, der kan holde på folk. Så får du den lavere bouncerate, der giver de højere placeringer.

Eksterne SEO rankingfaktorer

De eksterne faktorer er dem, der ikke ligger på din egen side. Det er når andre skriver om og linker til siden eller når du laver (eller køber, shhh) linkbuilding. Hvilke sites linker, hvordan linker de og hvad er deres autoritet? Det er stadig de tre vigtigste faktorer, du skal have øje på. Udover autoriteten har vi kunnet finde belæg for to andre faktorer i diverse analyser, hvoraf den ene af dem er en lille smule overraskende – og så alligevel ikke.

10: Antallet af domæner der linker til jer, har stadig stor betydning

Selv om Google er blevet væsentlig mere kræsen med, hvilke link de tillægger værdi, så ser det stadig ud til, at antallet af domæner der linker til jeres side, stadig er en ekstrem vigtig faktor for jeres placering i søgeresultaterne. Så 10 links fra 10 sites er bedre end 100 fra 1 – eller 50 fra 2 for den sags skyld.

I den analyse Backlinko har lavet af en million sider, er det faktisk denne parameter, der giver den tydeligste sammenhæng med sidens placering i Google. Således har en førsteplads i søgeresultaterne ifølge Backlinko gennemsnitlig omkring 290 backlinks, mens en tiendeplads har under 50 i gennemsnit.

Det vigtigste er selvfølgelig stadig, at linkene ikke virker købt eller på anden måde aftalt. For Google er mestre i at fange den slags ved at se på sidernes linkprofiler. Men som vi også har skrevet i vores linkbuilding-artikel, så må du godt gøre opmærksom på, at du har noget indhold, der er værd at linke til. Men det kan du læse meget mere om i artiklen om linkbuilding.

11: Det giver stadig noget at bruge søgeordet som ankertekst

Så hvad angår linkantal, er der intet nyt under solen. Det er der til gengæld omkring brugen af exact match ankertekster. For ifølge Ahrefs.com og Backlinko giver det stadig noget værdi til din placering, at bruge exact match ankertekster. Altså bruge søgeordet og kun søgeordet i ankerteksten!

Mange SEO-eksperter har ellers fremhævet brugen af exact match ankertekster som en af de faktorer, der med sikkerhed kunne trigge en Penguin penalty. Men ifølge en artikel i Searchenginewatch.com, havde Google allerede skruet ned for denne parameter i den første Penguin-opdatering, fordi det kunne bruges til at angribe ens konkurrenter, ved at skabe mange exact match link for dem på sider med lav autoritet hos Google.

Det betyder dog ikke, at du trygt kan fortsætte med at bruge eller skrue op for exact match ankertekster igen. Dertil bør du have for meget respekt overfor Google. De har allerede selv nævnt exact match som en Penguin-faktor, så der er alt mulig grund til at tro, at de bare ikke har skruet op for denne parameters betydning endnu.

Især indførelsen af disavow-funktionen i Google Search Console (tidligere Webmaster tools) til at underkende skadelige links til ens hjemmeside, indikerer at Google arbejder på metoder til at tage hånd om negativ SEO-angreb. Så snart de har fundet en sikker metode til identificere negativ SEO, bør vi derfor forvente, at de skruer op for exact match-parameteren igen.

Så vi anbefaler stadig at undgå brugen af exact match link helt. Endvidere anbefaler vi, at du kun bruger søgeordet sammen med anden tekst i ankerteksten, der hvor det virker naturligt.

12: Domænets autoritet har stor betydning

Vi har lige nævnt denne her for lidt siden. Men som nævnt med flere af de andre findings, vi har fundet rundt om på nettet, er det altid rart at blive bekræftet i sine formodninger.

Backlinko-analysen understreger da også, at der er en tydelig sammenhæng mellem Domain Rating (målt med Ahrefs’ metode) for de domæner, der linker til jer og så jeres sides placering i søgeresultaterne. Jo flere domæner med høj domænerating, der linker til jer, jo bedre placeringer opnås der i søgeresultaterne for jeres side.

Ikke overraskende kommer Backlinko da også frem til, at det er den overordnende autoritet for domænet der har størst betydning for værdien af det link, I får. Det er ikke autoriteten af den side på domænet, linket er på.

Det giver jo god mening. Det beviser samtidig, at du kan øge autoriteten af hele dit site, ved at tiltrække links fra meget autoritative sites til enkeltsider på dit site – og det er vel heller ikke særlig overraskende, når det kommer til stykket.

Så anbefalingen på være, at få så mange links fra domæner med høj autoritet til dine sider som muligt.

Nu ved du noget om, hvad du skal skrue på

Dette var ordene. Nu håber jeg, at du har fået noget inspiration til, hvilke rankingfaktorer det kan betale sig at skrue for tiden.

Men husk: Google ændrer hele tiden på vægtningen af de enkelte parametre og hvordan de beregnes. For Google-ranking minder lidt om den danske skattelovgivning: Hver gang der er nogen, der finder et hul i lovgivningen, kommer der en ny regel i loven, der lukker hullet.

Husk i øvrigt, at hvis du vil have en vurdering af, hvilke parametre du med fordel kan skrue på, er vi altid klar til at komme med en anbefaling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *