Skaber jeres content marketing-indhold resultater?

Skaber jeres indhold resultater for de besøgende?

Alt for meget indhold på nettet er udelukkende skabt for at tiltrække besøgende. Men hvad nytter mange besøgende hvis ikke de får noget ud at læse jeres indhold? Så har I ikke gjort en forskel for dem – og bliver hurtigt glemt eller set som tidsspilde. Men gør jeres indhold en forskel for dem der læser det, er det en helt anden sag!

Skaber det indhold I har på jeres hjemmeside værdi for de besøgende – og dermed for jer – eller støjer det bare?

For at jeres indhold skal kunne både tiltrække, fastholde og give værdi for både jeres besøgende og jer selv, skal den besøgende få et resultat af at have læst indholdet. Derved giver indholdet værdi for den besøgende– og den værdi skal gerne smitte af på jer gennem større troværdighed hos de besøgende så de bliver mere interesserede i jer og jeres produkter eller ydelser.

Det gælder uanset om du arbejder med SEO, Facebook Ads eller Google AdWords.

En læst artikel skaber ingen omsætning

Så jeres indhold skaber kun værdi hvis det skaber resultater for den der besøger jeres hjemmeside. Det er ikke nok at det bare skaber en reaktion. Det flytter dem ikke.

Udgiver I for eksempel en artikel med gode ideer til hvordan man bliver bedre til at skrive, finder den besøgende måske ud af at det er vigtigt at skrive godt. Efter at have læst artiklen, tror vedkommende måske også at de nu er blevet bedre til at skrive.

Hvornår skaber jeres indhold værdi?

Herligt! Der er jo et resultat – eller er det? Selv om vedkommende har læst jeres artikel, er det jo ikke det samme som at han eller hun er blevet bedre til at skrive. Det læste skal omsættes til handling.

Det sker i det øjeblik den besøgende begynder at implementere jeres ideer til at skrive bedre i deres egen skrivning. Kan I få vedkommende til at handle på baggrund af jeres indhold, leder det videre til praktiske erfaringer, der igen kan skabe resultater for vedkommende.

Det mærkbare resultat opstår først den dag den besøgende oplever at han eller hun skriver godt, eller bliver rost af andre fordi de synes vedkommende er blevet bedre til at skrive. Først da har den besøgende fået et konkret udbytte af jeres indhold.

Sker det, har I fået en fan der vil begynde at dele jeres indhold eller måske ligefrem købe jeres produkter for at blive endnu bedre.

Her får I værdi af jeres indhold

Undervejs sker det også tit at den besøgende finder ud af at han eller hun har brug for flere input til at blive bedre til at skrive. Det er på det tidspunkt de køber jeres bog, jeres online kursus, hyrer jer til at coache dem eller til at skrive for dem eller hvad det nu er for et produkt eller en ydelse I sælger, der har relation til det indhold de har læst.

Det er her værdien skabes for jer – men den skabes først hvis jeres indhold har ført til at den besøgende handler eller ligefrem – endnu bedre – oplever resultater på baggrund at det han eller hun har læst hos jer. Bare det at læse indholdet og tænke ”Ja, det er da rigtigt nok”, gør ingen forskel. Der skal handling fra læseren til.

Jeres indhold skal understøtte jeres forretningsmål

Der er også en anden vigtig pointe her: Alt det indhold I udgiver, skal have tæt relation til et produkt eller en ydelse I sælger. Kan I ikke henføre hvert eneste stykke indhold til noget I sælger, giver det ingen værdi for jer på jeres hjemmeside. Så er det bare spild, flimmer og vildledning af jeres besøgende.

Så selv om et givent stykke indhold helt sikkert kan give tonsvis af besøgende, giver det ingen mening at have på siden hvis ikke det har relevans i forhold til jeres produkter. Du lokker jo heller ikke folk til med cirkusplakater og et cirkustelt og så opfører et Shakespeare-stykke for dem.

Hvordan får I jeres indhold til at skabe resultater

Skal indholdet skabe resultater for dem, der læser det, skal det:

  • Handle om et konkret og relevant problem for målgruppen med relation til de produkter eller ydelser, I sælger
  • Give konkrete anvisninger på løsningen af problemet
  • Være skrevet til en nøje afgrænset målgruppe – nemlig et af jeres kundesegmenter
  • Afslutte med et call-to-action, der får læseren til at handle på det læste

Det lyder enkelt. Men det er det langt fra. For der er mange faktorer, du skal tage hensyn til. Ikke kun i forhold til, hvordan du skriver selve indholdet, men også i forhold til emneområdet og målgruppen.

Men mestrer du det, kan du udvikle content marketing, der giver udbytte – både til læserne og til bundlinjen. Det kan vi hjælpe dig med.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *