Søgeordsoptimering af tekster

Vælge værktøjer virker stadig, når du vil have din side til tops i søgeresultaterne.

Skal jeg stadig søgeordsoptimere og hjælper det i det hele taget at forsøge på det i dag? Er du i tvivl om, hvad der virker og ikke virker, så læs med og bliv klogere på søgeordsoptimering anno 2016.

Har du fulgt med her på vores blog, har du sikkert kunne læse en del, der sætter spørgsmålstegn ved den måde, du bør søgeordsoptimere dine sider på i dag. For meget har ændret sig det seneste år i den måde, Google ser på dit indhold på, og det er langt fra alle de gamle retningslinjer for, hvordan du søgeordsoptimerer en tekst og laver en søgeordsanalyse, der virker lige så effektfuldt i dag.

Er du blevet mere forvirret end oplyst af vores artikler om hvordan du får tekster til at ranke og de vigtigste rankingfaktorer? Så prøver vi her at samle trådene og forklarer det helt fra bunden af ved at tage udgangspunkt i de retningslinjer, du sikkert allerede har læst 120 gange før på andre sites – forskellen er bare, at her hos KH-Online forklarer vi, hvilke der af de gammelkendte retningslinjer der stadig virker og hvilke der ikke er så virkningsfulde længere!

Af hensyn til dig, der ikke orker at få alle argumenterne og detaljerne med, er artiklen skrevet, så du kan nøjes med at læse mellemrubrikkerne for at få de vigtigste retningslinjer på plads..

Kun tommelfingerregler

Generelt kan de nedestående regler, rettesnore eller retningsliner kun ses som vejledende tommelfingerregler. SEO er i dag en væsentlig mere holistisk disciplin og derfor er sammenhængende bag en given placering i søgeresultaterne oftest væsentlig mere kompliceret end det, vi antyder her.

Google vurderer nemlig din side på mange andre parametre end bare søgeordets optræden i teksten, ligesom nogle parametre tillægges større værdi end andre – og disse løbende justeres. Det betyder, at du som udgangspunkt skal gøre alt hvad du kan, for at leve bedst muligt op til de enkelte retningslinjer. Men det betyder samtidig, at du godt kan slippe ikke at have fulgt alle retningslinjerne til punkt og prikke, fordi du scorer højere i Googles karakterbog på en af de retningslinjer, der ikke har noget med teksten på siden at gøre.

Så SEO i dag er væsentlig mere holistisk end før 2010. Så som udgangspunkt er de nedenstående ”lovmæssigheder” kun ment som tommelfingerregler. Det er det samlede indtryk, der tæller!

Søgeord har stadig betydning

Generelt har søgeordet stadig betydning. Google bruger dem fortsat til at beslutte sig for, hvilke søgninger din side skal dukke op i. Så de kan bestemt ikke helt udelades. Men kravene til brugen af søgeordet er blevet anderledes og søgeordet alene er ikke længere altid nok.

Sæt søgeordet først i URL’en og hold den så kort som mulig

Det har altid været en god ide at inkludere søgeordet i URL’en. Det er det sådan set stadig. For det giver fortsat værdi til dine placeringer i søgeresultaterne. Google bruger stadig søgeordets tilstedeværelse i webadressen som en ratificering af, at dine side handler om det pågældende ord/emne – og det gør de mest avancerede af dine besøgende også, når de gennemgår søgeresultaterne for at finde den side, det bedst kan betale sig at klikke på.

Derfor er det også vigtigt, at søgeordet optræder så tidligt i URL’en som muligt, og at webadressen er så kort som muligt. Grunden til at ordet skal komme så tidligt som muligt er, at Google tillægger ordene mindre og mindre værdi, jo længere ude i webadressen, de optræder. Som rettesnor bør URL’en ikke være længere end 5 ord, for ifølge et gammelt Matt Cutts interview har ord, der står længere ude end det i URL’en ingen praktisk værdi for dine placeringer i søgeresultaterne.

Så kort webadressen op, hvis dit CMS bare foreslår overskriften med bindestreger imellem og sæt søgeordet først i adressen. Det giver også en meget mere læsbar URL, der både er nemmere at forstå og at huske for almindelig dødelige.

Altså: Indsæt søgeordet først i sidens URL og hold URL’en kort og helst ikke over 5 ord og 40-45 tegn.

Placér søgeordet først i sidens Title-tag

Det kan stadig betale sig, at indsætte søgeordet først i Title-tag for den pågældende side. Det sender lige som webadressen et stærkt signal til Google om, hvilket søgeord denne side skal indekseres for. Men ifølge de to undersøgelser, vi tidligere har refereret til her på bloggen, synes der at være en begyndende tendens til, at søgeordet i Title-tagget får mindre betydning for din sides placering i søgeresultaterne. Det betyder ikke, at du skal holde op med at bruge søgeordet i Title-tag. Kun at værdien af det ser ud til at blive tillagt mindre værdi.

Samtidig skal du huske på, at almindelige mennesker, der ser din side i søgeresultaterne, bruger det fremhævede søgeord i søgeresultaterne for din side, som en god indikation af, at din side ret faktisk også omhandler det emne, de har søgt på. Så selv om det tilsyneladende har en faldende betydning Google-sammenhæng, er det vigtigt for dine menneskelige besøgende, at du forsat sætter søgeordet ind først i Title-tag.

Søgeord i meta description giver ingen SEO-værdi

Tidligere har man også anbefalet at sætte søgeordet ind først i meta description. Det ser dog ikke længere ud til at have nogen form for SEO-mæssig værdi. Ja, faktisk er det totalt ligegyldig hvor i meta description, du bruger søgerodet. Så igen gør det ikke noget, at du bliver ved med at gøre det. Du skal bare ikke forvente, at få noget ud af det på sidens SEO-konto.

Hvor det stadig kan betale sig at sætte søgeordet først i Title-tag, skal du i højere grad se meta description som en mulighed for at skrive en salgstale for din side, når den optræder i søgeresultaterne, end som noget der giver værdi til sidens placering i søgeresultaterne.

Søgeordet skal indgå først i <H1>

Det giver også stadig SEO-mæssig værdi at sætte søgeordet ind først i sidens overskrift – også kendt som H1. Igen sender det et stærkt signal til Google om, hvilket søgeord siden skal indekseres for.

Husk at tjekke om det WordPress-tema, du bruger (hvis du bruger WordPress), anvender H1 til sidens overskrift. For sider uden H1-tag ranker rigtigt skidt i Google.

Søgeordet skal helst stå først i den første sætning i brødteksten

Det er fortsat en god ide at sætte det vigtigste søgeord først i første afsnit af sidens brødtekst – helst først i den første sætning. Men sørg for alt i verden for, at du bruger søgeordet naturligt i sammenhængen. Husk på, at Google i dag kan så meget dansk, at du kan bruge søgeordet grammatisk korrekt i sammenhængen.

Søgeord bør indgå i en eller flere <H2>-mellemrubrikker

Ligeledes bør søgeordet også fortsat indgå naturligt – og korrekt bøjet – i en eller flere af sidens mellemrubrikker. Ligeledes ranker din side generelt bedre, hvis du anvender mellemrubrikker (<H2>) på siden.

Samtidig giver du dine besøgende en bedre oplevelse af siden, da de kan bruge mellemrubrikkerne til at få overblik over strukturen på din tekst. Så husk mellemrubrikker så snart teksten bliver over 100-150 ord. Det er god service over for dine besøgende.

Søgeordet bør indgå naturligt i brødteksten

Tidligere hed det sig, at søgeordet gerne skulle indgå som omkring 2 % af ordene i teksten. Så i en tekst på 300 ord, skulle søgeordet gerne optræde omkring 6 gange.

Denne procentsats kan dog sagtens være lavere i dag, uden at det får dårlig indflydelse på din ranking. For i takt med at Google fokuserer mere og mere på semantisk søgning, vurderer de din tekst på meget mere end et bestemt antal forekomster af søgeordet i teksten.

Husk at bruge synonymer, evidensord og relaterede termer i brødteksten

For når vi taler semantisk søgning, kigger Google også på, i hvilken sammenhæng søgeordet er anvendt. Det gør de ud fra, hvilke andre ord der ellers er på siden. Det kan være i form af synonymer eller såkaldte evidens- og relaterede ord, der giver Google en indikation af, hvilken sammenhæng søgeordet anvendes i. Det kan du læse mere om og se et godt eksempel på i afsnittet ”Det handler om at bruge den rigtige terminologi” i vores artikel om ranking-faktorer for tekster.

Så husk at bruge relevante synonymer og ord, der gør det nemt for både læserne og Google at finde ud af, hvilken sammenhæng søgeordet indgår i. Skriver du f.eks. om ”fisk”, er det vigtigt at få ord som ”levesteder”, ”fangstmetoder” og ”art” med i teksten, hvis det er en fisk i havet og ”spil”, ”kort” og ”børn”, hvis det er kortspillet Fisk, der er tale om.

Brug søgeordet i Alt-taggene

Alt-taggene er der alt for mange, der overser. De er tiltænkt som en billedbeskrivelse, der kan læses op, hvis der er en blind, der får din side læst op. Men husker du at bruge søgeordet i Alt-tagget, giver det også en SEO-mæssig værdi.

Samtidig kan det være med til at trække flere besøgende til siden, fordi du ved at bruge søgeordet i Alt-tag beskrivelsen, får billedet til at ranke for det pågældende søgeord, når folk foretager billedsøgninger på Google – og det er faktisk meget mere populært, end de fleste regner med.

Så sørger du for gode og relevante beskrivelser i Alt-tagget på de billeder, du bruger på siden, hvor søgeordet indgår naturligt, glæder du ikke kun de blinde, men også Google og alle dem, der foretager billedsøgninger.

Brug søgeord i ankerteksterne til din interne linkbuilding

Intern linkbuilding er med til at øge den SEO-mæssige værdi for hele dit websted. Anvendes søgeordet naturligt i ankerteksterne til den interne linkbuilding, har det ikke nogen negativ indflydelse på placeringen af siden i søgeresultaterne.

Det tæller heller ikke ned, selv om du kun bruger søgeordet som det eneste ord i den ankertekst, der udgør det interne link. Men det giver bedre, hvis du bruger en mere beskrivende tekst som ankertekst, hvor søgeordet indgår naturligt i.

Undgå så vidt muligt at bruge søgeordet i ankerteksten til eksterne link

Linker du til sider på andre websites, skal du helst lade være med at bruge søgeordet i ankerteksten – og gør du det, skal det ikke være det eneste ord, der bruges i ankerteksten. Samtidig skal du også sørge for, at søgeordet indgår naturligt i beskrivelsen af den side, du linker til. Det samme gælder naturligvis de sider, der linker til dit site.

I praksis er det lidt mere kompliceret end det. For med links på tværs af domæner, ser Google på det enkelte sites samlede linkprofil. Indgår der mange links, hvor søgeordet er det eneste ord, der anvendes som ankertekst? Så bringer det siden i risikozonen for en straf!

Men anvendes søgeordet ikke hver gang, og indgår naturligt i sammenhængen, når det gør, betyder et par enkelte ankertekster med søgeordet alene ikke noget i det samlede regnskab.

Da det kan være svært at styre, hvordan andre linker til din side, kan du gøre det til en vane, ikke at bruge søgeordet i de ankertekster, du indsætter hjem til dit website i f.eks. gæsteindlæg. Så er der plads til, at andre kan bruge søgeordet, uden at det får en uheldig betydning for din side rent SEO-mæssigt.

Længere tekster ranker bedre end korte

Antallet af ord i teksten har altid haft en betydning for, hvor meget vægt Google har givet siden for det pågældende søgeord. Det antal ord er steget gevaldigt, hvis man kigger på statistikken for de øverste placeringer i søgeresultaterne. Faktisk skal du op på mellem 1200 og 2000 ord på siden, før du er sikker på, at teksten giver tilstrækkelig SEO-mæssig værdi for søgeordet.

Samtidig er kravet til tekstens kvalitet og læsbarheden af teksten steget. Så det handler ikke bare om at fylde ord på siderne for at få et større ordantal. Det handler om, at det du skriver, giver mening.

Det måler Google dels på bounce raten på siden og dels ved hjælp af det såkaldte Flesch-tal, der fungerer lidt på samme måde som det danske Lix-begreb. Men i modsætning til lix-tallet, skal Flesch-tallet helst være så tæt på 100 som muligt, for at teksten regnes for at være letlæst. Bruger du WordPress, så måler Yoast SEO dette tal for dig og advarer, hvis det er for lavt.

Nærstuderer man statistikken viser det sig da også, at der er en tendens til, at de øverst tre placeringer har lidt kortere tekster end de efterfølgende 7 på side 1 i søgeresultaterne. Så den tekst der er mest skarpt formuleret placeres højest og så ranker Google de lidt længere og formodentligt mere uddybende tekster lidt lavere. Men for at have en større chance for at komme op på side 1, skal teksten altså være lang.

Det betaler sig at bruge punktopstillinger

Når vi taler rankingfaktorer, er der også en tendens til, at sider der anvender punktopstillinger får et plus i regnskabet. Statistikken viser, at punktopstillinger giver bedst, hvis du til sammen har over 10 punkter i de punktopstillinger, du har i teksten på siden. De øverste placeringer har omkring 17-18 stykker.

Tekniske faktorer

Derudover er der naturligvis en række tekniske faktorer som sidens indlæsningshastighed, responsivt design og så videre. Men dem tager vi fat på en anden god gang. I dag var det kun selve indholdet, der var på huggeblokken.