Hvad er URL?

hvad er url

En URL er ofte mere sigende for indholdet end en IP-adresse.

Gennem URL’en kan du fortælle, hvad brugeren kan forvente at finde på den specifikke hjemmeside eller på én eller flere tilknyttede subdomæner.

I vores guide kan du bl.a. blive klogere på, hvordan du laver en god URL-adresse i 2024.

hvad er url
Indholdsfortegnelse

Hvad betyder URL?

URL er en forkortelse for Uniform Resource Locator, hvilket på dansk betyder enhedsressourcefinder.

En URL angiver adressen på en bestemt ressource, der findes på internettet. Det kan f.eks. være en websides adresse eller en e-mailadresse.

URL’er fungerer som en slags stedfortræder for IP-adresser, idet det er langt lettere at huske en URL (f.eks. https://kh-online.dk/seo/) end en IP-adresse (f.eks. 144.851.294.251).

Hvilke elementer består en URL af?

En Uniform Resource Location består af flere elementer, og den vil ofte indeholde en protokol, et subdomæne, et domænenavn, en TLD eller ccTLD og evt. en side-sti.

Lad os tage udgangspunkt i et konkret eksempel: https://kh-online.dk/seo/

 

Disse forskellige elementer er brugt i eksemplet ovenfor:

  • Protokol: https://kh-online.dk/seo/
  • Domænenavn: https://kh-online.dk/seo/
  • ccTLD eller TLD: https://kh-online.dk/seo/
  • Side-sti: https://kh-online.dk/seo/
  • Subdomæne: Ikke anvendt
url

Protokol

En URL består først og fremmest af en protokol.

Protokollen siger noget om, hvilken port der skal benyttes for at komme ind på IP-adressen. Det kan være HyperText Transfer Protocol (http) eller HyperText Transfer Protocol Security (https).

Https er en krypteret version af http og bør derfor være at foretrække for de fleste hjemmesider, organisationer og kommercielle virksomheder.

Subdomæne

En URL kan dernæst indeholde et subdomæne. Langt fra alle URL’er har tilknyttet et subdomæne, men hvis din Uniform Resource Location indeholder www., gør du brug af et subdomæne.

Www. indikerer, at du søger efter en hjemmeside på World Wide Web (internettet).

Domænenavn

Det næste element i URL’en er domænenavnet. Domænenavnet er, som ordet antyder, det, der lægger navn til hjemmesiden. Alle web-adresser indeholder dette element.

seo

TLD og ccTLD

URL’en indeholder også generiske topdomæner eller Generic Top Level Domain (kaldet GTLD eller bare TLD) eller et Country Code Top Level Domain (ccTLD).

Forskellen ligger i, om endelsen på domænet er målrettet et specifikt land. Af eksempler på ccTLD kan der nævnes .dk og in. Af eksempler på TLD kan der nævnes .net, .org og .com.

Fælles for TLD og ccTLD er, at de minimum skal indeholde to bogstaver og maksimalt tre bogstaver.

Side-sti

En URL kan også indeholde en side-sti. Det vil være tilfældet, hvis det drejer sig om en kategoriside eller en artikelside på en hjemmeside.

I tidligere nævnte eksempel var /seo/ side-stien. Side-stien fortæller dig, hvor du befinder dig på hjemmesiden. I eksemplet befinder du dig på en den sidste underside, omhandlende SEO.

seo-bureau

Sådan laver du den perfekte URL-adresse i 2024

Som hjemmesideejer har du langt hen ad vejen selv mulighed for at definere dine URL’er – og den mulighed bør du adressere ressourcer på.

Nedenfor gør vi dig lidt klogere på, hvordan du opnår den perfekte URL-adresse.

 

Stier i URL’en bør leve op til følgende elementer:

  • Bør ikke indeholde æ, ø eller å
  • Bør ikke indeholde specialtegn (f.eks. udråbstegn)
  • Bør være sigende for indholdet på domænet eller subdomænet
  • Bør være kort og specifik

 

Ved at følge ovenstående råd får du skabt URL’er, der giver både brugerne og søgemaskinerne en indikation af, hvad de kan forvente at finde på dine generiske domæner.

Dette kan være en stor fordel i forhold til søgemaskineoptimering på Google.dk. Få flere tips og tricks til SEO i vores ultimative guide til SEO-optimering.