Resultater fra projekt: Eksakt match affiliate marketing

25 case studies viste, at 1) Exact Match Domæner stadig virker SEO wise, 2) Der er stor forskel på effektiviteten af forskellige affiliate nicher, 3) Der var ingen nicher, hvor resultaterne stak fuldstændig af og 4) Vi fandt desværre ikke krukken med guld for enden af regnbuen.

Resultatet fra denne undersøgelse af 25 exact match domains sat op til affiliate er primært negativt! Men der er også et par positive finds!

Original artikel udgivet 21. okt. 2019.

Opdateret med informationer om udvikling 11. december 2019. Årsagen til denne lidt skæve datomæssige opdatering er udgivelse af Podcast om projektet på Marketers.dk den 12. december.

Opdateret anden gang den 2. maj 2020 – Grunden til denne opdatering er, at nu har projektet kørt i cirka et års tid.

Projektet kort fortalt:

Vi købte i periode april til august 25 domæner som var primært rettet mod affiliate marketing. Målet var i løbet af 3 måneder skulle hvert domæne i gennemsnit generere minimum 200 kroner omsætning, og efter et år omkring 500 kroner per domæne.

Exact match domæner er her forstået som domæner, hvis navn er det samme som et bestemt søgeord med en hvis volume på søgninger. Den mindste søgevolume vi havde med i vores forsøg var 300 søgninger per måned og den højeste søgevolume var 4600 søgninger. Ved exact match har vi brugt latinske bogstaver ved ord med æøå, så et eksempel eksakt match på et konkret søgeord vi arbejdede med var tørklæder og det blev til toerklaeder.dk.

Trafikken til siderne som skulle skabe omsætning skulle komme fra SEO resultater, det vil sige de “naturlige” resultater fra Google.dk.

Fremgangsmåde

Opskrift på at lave 25 exact match hjemmesider med masser af produkter og solidt indhold omkostningeffektivt!

Her er vores opskrift på hvordan vi satte siderne op:

 1. Vi købte siderne gennem AzeHosting – pris 99 kroner inkl moms – Fordelen ved at benytte AzeHosting i denne sammenhæng er at de har 1) c-panel hvilket gør opsætning nemt 2) Alle domæner kan ligge på samme webhotel hvilket reducerer prisen på sigt markant 3) Alle domæner kan have en unik email tilknyttet i den pris vi betaler – denne email detalje var det unikke selling point der fik os til at vælge AzeHosting fremfor eksempelvis UnoEuro. Du kan finde AzeHosting her (affiliate link).
 2. Vi tilknyttede domænerne til Cloudflare for at skabe unikke IP’er, det var vist mest en fagskade og strictly speaking ikke nødvendigt for dette projekt. Cloudflare kan anvendes som en gratis service til at benytte til at få unikke IP’er til dit domæne, og er en ret nem måde at få sikre forbindelser – dvs SSL (https vs http).
 3. Vi bestilte tekster på mellem 1000 til 3000 ord gennem Webtextshop. Benny og company er ikke de billigste når det kommer til webtekster, men til gengæld leverer de en særdeles solid kvalitet. Vores ønske var at få indhold, der ikke bare var skabt for at please Google, men som forbrugere og besøgende også ville kunne aktivt anvende og bruge. Der var et par undtagelser, hvor en af vores praktikanter, selv udviklede indhold og design som en del af hendes læringsprojekt.

 4.  Vi benyttede DIVI templatet til WordPress, hvor vi i flere tilfælde addede DataFeedr (affiliate link) kombineret med WooCommerce for at kunne benytte produktfeeds. Fordelen ved DataFeedr er, at det er det system – jeg kender – der er bedst til at indsætte og opdatere produkter fra affiliate programmer automatisk. Andre steder refererede vi direkte ind til forskellige affiliate programmer uden brug af produkt feeds. Alle affiliate programmer som blev benyttet til dette projekt blev fundet gennem Partner Ads (affiliate link).
 5. I første omgang opsatte vi blot indhold på de forskellige domæner – senere begyndte vi at designe indholdet, så siderne blev lidt mere smooth at se på. Tanken var at når vi begyndte at få gode rangeringer, så var det også ved at være på tide at bygge et lækkert design.
 6. Sidst begyndte vi på linkbuilding hvor vi stille begyndte at bygge lidt links til siderne. Indledningsvist byggede vi kun 2-3 links til hver side.

Denne process med køb af domæner, bestilling af tekster til at begynde at bygge links to cirka en måneds tid per side. Samlet har vi brugt 5 timers arbejdskraft per domæne + de eksterne ressourcer og priser.

Resultater efter 3 måneder og efter 1 år

Her får du først 3 måneders opdateringen: 

Projektet blev påbegyndt i april 2019, hvor de første domæner blev sat op. Dvs.de ældste domæner har kørt lidt længere og de nyeste havde ved første stop på vejen kørt 3 måneder. Det er dog mindre vigtigt, når vi kigger på vores målsætning om, at hvert domæne skulle lave en gennemsnitlig omsætning efter 3 måneder på 200 kroner. For det er nemlig ikke tilfældet not even close – selv ikke inklusiv dem med længere tid på bagen!

Efter 3 måneder var der der en omsætning på 2566 kr, hvilket ville sige 855 

Her kommer 1 års opdateringen

April 2019 begyndte projektet og mange af siderne blev løbende bygget op derefter – 1. maj 2020 vurderer jeg, at det giver mening at sige, at der er gået 1 år.  På et ret tidligt tidspunkt var det gået op for os, at vi nok ikke kom i mål med vores målsætning. Der var dog en relativ god slutspurt på vores sider indtjeningsmæssigt. Vores samlede affiliateindtægt per 1. maj 2o2o var på 17.903 kroner. Det vil sige 1491 kroner per måned, og hvis vi regner det ud på måneds basis per website, så er resultatet: 60 kr per  måned per hjemmeside.

 

Opstartsudgifter

Vores samlede opstartsudgifter til dette projekt er som følger

Indkøb af domæner:

 • 25 domæner x 99 kroner x 0,8 (for beløb uden moms)= 1980 kr
 • Hosting kunne holdes indenfor vores eksisterende udgifter= 0 kr
 • Indkøb af tekster – Der har primært været tale om one-pagers – dvs hvor der stort set kun er tekst på forsiden – teksterne har været mellem 1000 til 4000 ord – i gennemsnit 2000 ord. Vi har haft en pris på 50 øre per ord.
 • 25 domæner x 2000 ord x 0,50 kroner = 25.000 kroner
 • Nu har det været et hobby projekt også, men reelt bør vi tage arbejdstimer med også:  5 timer per domæne af gennemsnitsudgift på vores laveste timepris på 500 kroner.
 • 25 domæner x 5 timer x 500 kroner = 62.500 kroner

Samlet opstartsudgifter = 89.480 kroner

Indtægter

Vores indtægter har været som følger siden start. Vi har ikke solgt links fra de her domæner endnu, og det er ikke sikkert det kommer til at være en del af det her koncept.

Månedsoversigt:

— 2019 —

 • April: 0 kroner
 • Maj: 233 kroner
 • Juni: 512 kroner
 • Juli: 75 kroner
 • August: 682 kroner
 • September: 935 kroner.
 • Oktober: 211 kroner
 • November: 1004 kroner
 • December: 674 kroner

— 2020 —

 • Januar: 890 kroner
 • Februar:  1920 kroner
 • Marts: 3943 kroner
 • April: 6568 kroner

Samlet indtægt per 21. okt. 2019: 2566 kr 

Opdatering 1:

Samlet indtægt per 11. december 2019: 4111 kr

Opdatering 2:

Samlet indtægt per 1. maj 2020: 17.903 kr

Indtjening per domæne per måned

Hvis vi antager september er en måned med standard indtægt fra nu af. Så er den gennemsnitlige indtægt per domæne

935 kroner / 25 domæner = 37,4 kroner per domæne per måned

Det kan godt være det er højt sat taget den indtjening, der har været i oktober med i regnestykket, men her tillader jeg mig at være lidt optimistisk. Det ændrer dog ikke på det overordnede billede:

Vores mål var efter 3 måneder at ligge på et gennemsnit på 200 kroner per domæne.

Resultat= 162,6 under målet hviket er langt fra målet.

affiliate fiasko

Regnestykket stopper faktisk ikke her!

Det løbende affiliateregnestykke

Domænerne skal fornys hvert år hvilket er en udgift på 40 kr per domæner.

Abonnement på 49 dollars per måned på DataFeedr, hvilket svarer til cirka 335 kroner. DataFeedr bruges dog også i en række andre af vores projekter, så det er nok rimeligt at halvere det beløb, så det svarer til en reel udgift på 167,5 kroner per måned.

Det giver en månedlig merudgift på

167,5 kroner + (25 domæner x 40 kroner / 12 måneder) = 251 kroner

Det er meget forventeligt, at den månedlige gennemsnitlige indtægt på de 25 domæner stiger til en indtægt på 1500 kroner per måned blot med det arbejde der er sket nu. Den antagelse er baseret på vi ser en positiv bevægelse i trafik baseret på resultater, der langsomt forbedres ud fra det arbejde, der allerede er lavet!

Så ser det løbende regnestykke således ud:

(1500 – 257,5 kroner) x 12 = 14.910 kroner

Baseret på den indtægt og det forbrug, der har været nu betyder det at projektet er betalt for om:

(89.480 startudgift – 2437 i indtægt so far) / 14.910 kroner/per år = 5 år og 10 måneder

Det er jo umiddelbart et helt håbløst regnestykke, at det første begynder at give overskud efter 5 år og 10 måneder.

Hvad der kan gøre regnestykket lidt mere attraktivt, er at det største udlæg er egen arbejdskraft. Penge der skulle være gået til mig og timer der skulle være solgt ude i byen.

Hvis vi tager vores arbejdskraft og ekskluderer det fra startudgifterne, så ser regnestykket således ud:

62.500 kroner / 14.910 kroner per år = 4 år og 2 måneder

Sagt på en anden måde: 1 år og 8 måneder skal bruges til at betale eksterne udgifter, og derefter betaler de næste 4 år og 2 måneder den arbejdskraft, der er brugt på projektet. Dererfter kommer det rendyrkede plus – affiliate marketers hellige gral nemlig passiv indtægt. Det kan jo for så vidt betragtes som en relevant indtægt, hvis det er som alternativ til timer du skulle ud og sælge alligevel. Det gør projektet lidt mere spiseligt, men stadig er konklusionen, at overordnet set ikke er en succes!

Findings af interessse for SEO interesserede og affiliate marketers

Først og fremmest så har dette projekt fokuseret på exact match domæner fra et affiliate marketing perspektiv. Som en virksomhed som vores, hvor specialet er SEO, så var det næsten selvskreven at vi gik efter de naturlige resultater på Google.

Vigtige findings var:

 1. Exact match domæner virker stadig – Vigtigt for SEO folket, og det er en bekræftelse af hvad, der ses fra andre tests.
 2. Der er kæmpe forskel på hvor lukrativ forskellige brancher er. Haveprodukter som græsarmering og sneglehegn er totalt no-go, mens der stadig er ok penge at hente i fitness udstyr og sportsvåben/legevåben. 
 3. At gå efter exact match domæner og lave en affiliateforretning på dem kan lade sig gøre, men det er ikke en guldgrube. For mange af os er det nok mest et hobbyprojekt snarere end det er et professionelt projekt.

Nedenfor kan du finde et overblik over projekterne og status på vores forskillige projekter:

Projekt 1: Squat rack

Domænenavn: squat-rack.dk

Keyword: squat rack

Antal søgninger: 480

Domæne lanceret: 01-05-2019

Bedste rangering: 6. plads

Rangering 21. okt. 19: 10. plads

Rangering 11. dec. 19:  7. plads

Rangering 1. maj. 20: 9. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 4

Antal salg/leads indtil dec.: 8

Antal salg/leads indtil maj.: 23

Indtjening indtil okt: 339 kr

Indtjening indtil dec: 1064 kr

Indtjening indtil maj: 2867 kr

Månedlig indtjening:  239 kr

Indledende vurderet potentiale per måned: 3-400 kr

Revurderet potentiale per måned: 800-1000 kr

Primære partnere: GetBig, Abilica, Apuls

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Ja helt klart – Der er ikke langt til toppen, men naturligvis den hårdeste vej der er tilbage!

Projekt 2: Pull up bar

Domænenavn: pull-up-bar.dk

Keyword: pull up bar

Antal søgninger: 1900

Domæne lanceret: 01-05-2019

Bedste rangering: 2. plads

Rangering 21. okt. 19: 6. plads

Rangering 11. dec. 19: 5. plads

Rangering 1. maj 20:  3. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 6

Antal salg/leads indtil dec.: 15

Antal salg/leads indtil maj.: 155

Indtjening indtil okt.:  327 kr

Indtjening indtil dec.:  648 kr

Indtjening indtil maj.:  8083 kr

Månedlig indtjening: 673 kr

Indledende vurderet potentiale per måned: 3-400 kr

Revurderet potentiale per måned: 5-600 kr – Medvinden fra Corona kommer til at få denne her månedlige indtjening til at falde markant, så selv om vi ligge langt over 2000 lige i disse måneder per måned kommer den til at falde markant.

Primære partnere: GetBig, Abilica, Apuls

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Ja – der er stadig en 1. plads i horisonten – men det bliver ikke væres primære fokus!

Projekt 3: Cable Crossover

Domænenavn: cable-crossover.dk

Keyword: cable crossover

Antal søgninger: 390

Domæne lanceret: 01-05-2019

Bedst rangering: 3. plads

Rangering 21. okt. 19: 90. plads

Rangering 11. dec. 19: 3. plads

Rangering 1. maj. 19: 80. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 0

Antal salg/leads indtil dec.: 0

Antal salg/leads indtil Maj.: 1

Indtjening indtil okt.: 0 kroner

Indtjening indtil dec.: 0 kroner

Indtjening indtil maj: 1081 kroner

Månedlig indtjening:  90 kr

Indledende vurderet potentiale per måned: 1000-2000 kr

Revurderet potentiale per måned: 0 kr  qua vi fuldstændig missede søgeintent

Primære partnere: GetBig, Abilica, Apuls

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Nej – Gå ikke tilbage til en fuser!

Note: Da vi  faktisk havde opgivet dette projekt, så kom der et salg igennem med en provision på 1081 kroner – men det var vist mere bare et rent lucky punch!

Projekt 4: Askestøvsuger

Domænenavn: askestoevsuger.dk

Keyword: askestøvsuger

Antal søgninger: 1000

Domæne lanceret: 15-5-2019

Bedst rangering: 2. plads

Rangering 21. okt. 19: 4. plads

Rangering 11. dec. 19: 2. plads

Rangering 1. maj. 20: 4. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 3

Antal salg/leads indtil dec.: 5

Antal salg/leads indtil maj.: 15

Indtjening indtil okt: 302 kroner

Indtjening indtil dec: 348 kroner

Indtjening indtil maj: 689 kroner

Månedlig indtjening: 60 kroner

Indledende vurderet potentiale per måned: 400-500 kr

Revurderet potentiale per måned: 100-150 kr

Primære partnere: Global Tools

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Nej – de forhandlere der er på dette område giver simpelthen for lidt til at det kan betale sig at gå efter de her salg. Hvis der melder sig nogle forhandlere med fornuftige cuts, så kan det sagtens tænkes vi tager den op igen.

Projekt 5: Fritstående badekar

Domænenavn: fritstaaende-badekar.dk

Keyword: fritstående badekar

Antal søgninger: 800

Domæne lanceret: 15-05-2019

Bedste rangering: 40. plads

Rangering 21. okt. 19 : 72. plads

Rangering 11. dec. 19 : 66. plads

Rangering 1. maj 19 : 46. plads

Antal salg/leads indtil okt: 0

Antal salg/leads indtil dec: 0

Indtjening indtil okt: 0 kroner

Indtjening indtil dec: 0 kroner

Indtjening indtil maj: 0 kroner

Månedlig indtjening:  0 kr

Indledende vurdering af potentiale per måned: 500 kr

Revurderet potentiale per måned: 500 kr

Primære partnere: VVS.dk

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Umiddelbart ikke! Hvis serps pludselig ændrer sig og der kommer nogle salg kan det ændre sig.

Note: Burde egentlig bare være et nemt lille nicheprodukt at ranke på, men vi har ikke rigtig kunne gøre det til en succes!

Projekt 6: Græsarmering

Domænenavn: graesarmering.dk

Keyword: græsarmering

Antal søgninger: 1000

Domæne lanceret: 15-05-2019

Bedste rangering: 2. plads

Rangering 21. okt. 19: 3. plads

Rangering 11. dec. 19: 4. plads

Rangering 1. maj 20: 4. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 1

Antal salg/leads indtil dec.: 1

Antal salg/leads indtil maj.: 17

Indtjening indtil okt: 47 kroner

Indtjening indtil dec: 47 kroner

Indtjening indtil dec: 424 kroner

Månedlig indtjening: 37 kroner

Indledende vurdering af potentiale per måned: 300-400 kr

Revurderet potentiale per måned: 80-100 kr

Primære partnere: Wattoo og FC Beton

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt:  Der er egentligt begyndt at komme en del salg igennem – desværre giver de meget lidt. Så medmindre der kommer nogle ind i branchen, der giver god provision, så bliver der ikke gjort meget ved den her side!

Projekt 7: Halstørklæder

Domænenavn: halstoerklaeder.dk

Keyword: halstørklæder

Antal søgninger: 2400

Domæne lanceret: 15-05-2019

Bedste rangering: 28. plads

Rangering 21. okt. 19: 51. plads

Rangering 11. dec. 19: 28. plads

Rangering 1. maj 2o: 29. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 0

Antal salg/leads indtil dec.: 0

Antal salg/leads indtil maj: 0

Indtjening indtil okt.: 0 kr

Indtjening indtil dec.: 0 kr

Indtjening indtil maj: 0 kr

Månedlig indtjening: 0 kr

Indledende vurderet potentiale per måned: 5-600 kr

Revurderet potentiale per måned: 2-400 kr

Primære partnere: Besos, Kaufman, PashminaWear

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Umiddelbart er det ikke en vi kommer til at forfølge aktivt, men vi kommer nok til at give den lidt skub hist og her! Det kan godt blive et asset på et senere tidspunkt på den ene eller anden måde!

Note: Det var en af de her sider som vi ikke rigtig vidste om vi skulle gå all in på eller bare lade køre, men indtil videre, så har vores vægelsind i hvert fald ikke betalt sig.

Projekt 8: Hardball våben

Domænenavn: hardballvaaben.dk

Keyword: hardball våben

Antal søgninger: 880

Domæne lanceret: 15-05-2019

Bedste rangering: 7. plads

Rangering 21. okt. 19: 8. plads

Rangering 11. dec. 19: 9. plads

Rangering 1. maj 20: 8. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 5

Antal salg/leads indtil dec.: 5

Antal salg/leads indtil maj: 9

Indtjening indtil okt.: 608 kr

Indtjening indtil dec.: 608 kr

Indtjening indtil maj: 635 kr

Månedlig indtjening: 55 kr

Indledende vurderet potentiale per måned: 500-1000 kr

Revurderet potentiale per måned: 500 kr – jeg tror egentlig at trods vi har lavet så lidt på den her side, så er den hårdt ramt af corona og den skal nok komme op igen på den anden side!

Primære partnere: GunPit og Handelshuset Aulum

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Ja helt klart. Vi skal nok få et fornuftigt projekt ud af den her, når vi rammer top 3, og hvis vi nupper en 1. plads bliver det rigtig godt! Specielt når der ikke er Corona længere!

Note: Den her var en af dem vi havde store forventninger til. Specielt efter at have hørt om Casper Schneidereits projekt med luftpistoler på GoLearn (affiliate link). Her fortæller han om, hvordan han byggede et onepager site om som han laver mellem 500 til 1000 kroner på om måneden. 

Projekt 9: PCP luftgevær

Domænenavn: pcp-luftgevaer.dk

Keyword: PCP luftgevær

Antal søgninger: 450

Domæne lanceret: 15-05-2019

Bedste rangering: 2. plads

Rangering 21. okt. 19: 3. plads

Rangering 11. dec. 19: 2. plads

Rangering 1. maj 20: 2. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 8

Antal salg/leads indtil dec.: 12

Antal salg/leads indtil maj: 39

Indtjening indtil okt.: 692 kr

Indtjening indtil dec.: 818 kr

Indtjening indtil maj: 2904 kr

Månedlig potentiale: 252 kr

Potentiale per måned: 400-800 kr

Primære partnere: GunPit

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Helt klart. Vi går efter 1. pladsen i den her her niche og den skal vi nok også tage. Spændt på hvor meget siden kommer til at generere og om der bliver stor forskel på sæsonerne! Det gør der nok – og nej jeg har ingen anelse om hvornår højsæson er…

Note: PCP-luftgevaer.dk var lige som hardballvaaben.dk inspireret af Casper Schneidereits projekt med luftpistoler på GoLearn (affiliate link). Igen er det en af de projekter, der har været en succes

Projekt 10: sneglehegn

Domænenavn: sneglehegn.dk

Keyword: sneglehegn

Antal søgninger: 590

Domæne lanceret: 15-05-2019

Bedste rangering: 2. plads

Rangering 21. okt. 19: 2. plads

Rangering 11. dec. 19: 3. plads

Rangering 1. maj 20: 3. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 0

Antal salg/leads indtil dec.: 0

Antal salg/leads indtil maj: 15

Indtjening indtil okt.: 0 kr

Indtjening indtil dec.: 0 kr

Indtjening indtil maj: 728 kr

Månedlig indtjening: 63 kr

Indledende vurderet potentiale per måned: 200-800 kr

Revurderet potentiale per måned: 100-200 kr

Primære partnere: Haveglad, Wupti

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Nej det her var en fuser, og selvom der er begyndt at komme nogle konverteringer igennem, så er provisionen simpelthen for lav per salg!

Projekt 11: Tørklæder

Domænenavn: toerklaeder.dk

Keyword: tørklæder

Antal søgninger: 1300

Domæne lanceret: 15-05-2019

Bedste rangering: 36. plads

Rangering 21. okt. 19.: 80. plads

Rangering 11. dec. 19.: 23. plads

Rangering 1. maj 20: 24. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 1

Antal salg/leads indtil dec.: 1

Antal salg/leads indtil maj: 1

Indtjening indtil okt.: 16 kr

Indtjening indtil dec.: 16 kr

Indtjening indtil maj: 16 kr

Månedlig indtjening:  1 kr

Indledende vurderet potentiale per måned: 100-300 kr

Revurderet potentiale per måned: 100-300 kr – men der er lang vej

Primære partnere: Besos, Kaufman, PashminaWear

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Umiddelbart ikke. Men kan være det kan bruges i en anden sammenhæng.

Note:  Vi har brugt onepager approachet og jeg tror vi skulle have lavet en del forskellige undersider for at gøre den her side til en side som Google vil favorisere!

Projekt 12: Trampolin til nedgravning

Domænenavn: trampolin-til-nedgravning.dk

Keyword: trampolin til nedgravning

Antal søgninger: 1000

Domæne lanceret: 15-05-2019

Bedste rangering: 18. plads

Rangering 21. okt. 19: 22. plads

Rangering 11. dec. 19: 21. plads

Rangering 1. maj 20: 27. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 1

Antal salg/leads indtil dec.: 1

Antal salg/leads indtil maj: 2

Indtjening indtil okt.: 118 kr

Indtjening indtil dec.: 118 kr

Indtjening indtil maj.: 125 kr

Månedlig indtjening: 11 kr

Potentiale per måned: 100-400 kr

Primære partnere: Moreland, Coop, EuroToys og flere sports- og legetøjsbutikker

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Måske – Jeg kunne forestille mig  i et ømt øjeblik, hvor der ikke er meget andet at give sig til, så skal der fokuseres på nedgravede trampoliner.

Det kan være et klassisk sted at pushe med links!

Note:  Ikke ligefrem en succes, men kan måske forvandles til en succes med lidt ekstra arbejde. Lidt en joker!

Projekt 13: Vægtvest

Domænenavn: vaegtvest.dk

Keyword: vægtvest

Antal søgninger: 700

Domæne lanceret: 25-05-2019

Bedste rangering: 8. plads

Rangering 21. okt 19: 10. plads

Rangering 11. dec 19: 10. plads

Rangering 1. maj: 9. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 0

Antal salg/leads indtil dec.: 0

Antal salg/leads indtil maj: 1

Indtjening indtil okt.: 0 kr

Indtjening indtil dec.: 0 kr

Indtjening indtil maj: 62 kr

Månedlig indtjening: 5 kr

Indledende vurderet potentiale per måned: 0-400 kr

Revurderet potentiale per måned: 100-400 kr

Primære partnere: GetBig, Abilica, Apuls DykkerButikken

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Ja det bør vi nok. Der er ikke langt til toppen, og det burde kunne give en fin lille indtægt fra denne affiliateside.

Note:  En af dem som jeg nok skulle have researchet noget mere. Det viser sig, at vægtveste både er noget man bruger inden for styrketræning og fitness såvel som det er noget man bruger til dykning. Det er to ret forskellige funktioner 🙂 Så det endte med at være en lidt skizofren side!

Projekt 14: Ergonomisk kontorstol

Domænenavn: ergonomisk-kontorstol.dk

Keyword: ergonomisk kontorstol

Antal søgninger: 1100

Domæne lanceret: 03-06-2019

Bedste rangering: 22. plads

Rangering 21. okt. 19: 67. plads

Rangering 11. dec. 19: 67. plads

Rangering 1. maj 20: 22. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 0

Antal salg/leads indtil dec.: 0

Antal salg/leads indtil maj: 0

Indtjening indtil okt.: 0 kroner

Indtjening indtil dec.: 0 kroner

Indtjening indtil maj: 0 kroner

Månedlig indtjening: 0 kr

Indledende vurderet potentiale per måned: 0-1000 kr

Revurderet potentiale per måned: 0-1000 kr

Primære partnere: iStol

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Jeg kommer nok til at arbejde lidt videre på den her. Særligt i forbindelse med arbejdet med vores hjemmeside om hæve sænkeborde kommer jeg til at fokusere på den her hjemmeside. Det bliver dog som en biprojekt.

Note: Minder meget om billig-kontorstol konceptet, men har stadig ikke genereret nogle salg.

Projekt 15: afføringsmiddel

Domænenavn: affoeringsmiddel.dk

Keyword: Afføringsmiddel

Antal søgninger: 2100

Domæne lanceret: 08-06-2019

Bedst rangering: 21. plads

Rangering 21. okt. 19: 69. plads

Rangering 11. dec. 19: 25. plads

Rangering 1. maj 20: 21. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 0

Antal salg/leads indtil dec.: 0

Antal salg/leads indtil maj: 0

Indtjening indtil okt.: 0 kroner

Indtjening indtil dec.: 0 kroner

Indtjening indtil maj: 0 kroner

Månedlig indtjening: 0 kroner 

Indledende vurderet potentiale per måned: 0-1000 kr

Revurderet potentiale per måned: 0-1000 kr

Primære partnere: Mecindo, Med24, ApoPro

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Måske – Den her er lidt skæv i forhold til vores andre projekter, men hvis det lige passer ind på et tidspunkt, så kunne jeg godt forestille mig, at der bliver lagt lidt kræfter her.

Note: Lidt et tilfælde vi fik fat i den her, da den pludselig var blevet ledig. Vi har ikke fået ordentlig gang i den her endnu. Det kan dog stadig komme!

Projekt 16: Fodboldmål til haven

Domænenavn: fodboldmaal-til-haven.dk

Keyword: Fodboldmål til haven

Antal søgninger: 500

Domæne lanceret: 11-06-2019

Bedste rangering: 28. plads

Rangering 21. okt. 19: 81. plads

Rangering 11. dec. 19: 50. plads

Rangering 1. maj 20: 29. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 0

Antal salg/leads indtil dec.: 0

Antal salg/leads indtil maj: 0

Indtjening indtil okt.: 0 kroner

Indtjening indtil dec.: 0 kroner

Indtjening indtil maj: 0 kroner

Månedlig indtjening: 0

Indledende vurderet potentiale per måned: 3-400 kr

Revurderet potentiale per måned: 3-400 kr

Primære partnere: Gucca, Coop + legetøjsbutikker

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Måske. Den ligger ikke lige til højrebenet. Hvis vi kan kombinere det med andre projekter, så bliver den her inkluderet.

Note: Et affiliatekoncept vi tidligere har haft ok succes med. Det tror jeg også kommer her trods manglen på resultater!

Projekt 17: skistøvler

Domænenavn: skistoevler.dk

Keyword: skistøvler

Antal søgninger: 1300

Domæne lanceret: 01-07-2019

Bedste rangering: 24

Rangering 21. okt. 19: uden for top 100

Rangering 11. dec. 19: 49

Rangering 1. maj. 20: 24

Antal salg/leads indtil okt.: 0

Antal salg/leads indtil dec.: 0

Antal salg/leads indtil maj: 0

Indtjening indtil okt.: 0 kr

Indtjening indtil dec.: 0 kr

Indtjening indtil maj: 0 kr

Månedlig indtjening: 0 kr

Potentiale per måned: 0-1000 kr

Primære partnere: SkiWear4U, Apuls

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Det her er en af de sider, der uanset placeringer stort set ikke ville kunne gøre noget her under coronakrisen.

Projekt 18: Barnevogn Test

Domænenavn: barnevogn-test.dk

Keyword: barnevogn test

Antal søgninger: 320

Domæne lanceret: 01-07-2019

Bedste rangering: 16. plads

Rangering 21. okt. 19: 17. plads

Rangering 11. dec. 19: 12. plads

Rangering 1. maj 20: 15. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 0

Antal salg/leads indtil dec.: 0

Antal salg/leads indtil maj.: 0

Indtjening indtil okt.: 0 kroner

Indtjening indtil dec.: 0 kroner

Indtjening indtil maj: 0 kroner

Månedlig indtjening: 0 kroner

Indledende vurderet potentiale per måned: 200-300 kr

Revurderet potentiale per måned: 200-300 kr

Primære partnere: Kombivogn.dk og Babysam

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Det regner vi med. Det bliver ikke den store money-generator, men da vi har en del andre projekter relateret til børn og baby, så kunne jeg sagtens forestille, at den her bliver skubbet med op i den sammenhæng.

Projekt 19: Borddækning bryllup

Domænenavn: borddaekning-bryllup.dk

Keyword: Borddækning bryllup

Antal søgninger: 300

Domæne lanceret: 01-07-2019

Bedste rangering:  12. plads

Rangering 21. okt. 19: 38. plads

Rangering 11. dec. 19: 13. plads

Rangering 1. maj 20: 19. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 0

Antal salg/leads indtil dec.: 0

Antal salg/leads indtil maj: 0

Indtjening indtil okt.: 0 kroner

Indtjening indtil dec.: 0 kroner

Indtjening indtil maj: 0 kroner

Månedlig indtjening: 0 kroner

Indledende vurderet potentiale per måned: 200-250 kr

Revurderet potentiale per måned: 200-250 kr

Primære partnere: Mystone

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Formodentligt ikke – vi har ikke lavet noget på den og den passer ikke særlig godt til vores andre sider!

Formodentlig ender vi med at sælge den her side eller bruge den til noget helt andet end som et eksakt match affiliate site.

Projekt 20: Bordpynt konfirmation

Domænenavn: bordpynt-konfirmation.dk

Keyword: Bordpynt konfirmation

Antal søgninger: 700

Domæne lanceret: 01-07-2019

Bedste rangering: 23. plads

Rangering 21. okt. 19: 61. plads

Rangering 11. dec. 19: 25. plads

Rangering 1. maj 20: 27. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 0

Antal salg/leads indtil dec.: 0

Antal salg/leads indtil maj: 0

Indtjening indtil okt.: 0 kroner

Indtjening indtil dec.: 0 kroner

Indtjening indtil maj: 0 kroner

Månedlig indtjening: 0 kroner

Indledende vurderet potentiale per måned: 200-300 kr

Revurderet potentiale per måned: 200-300 kr

Primære partnere: MyStone, Blomsterverden.

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Formodentligt ikke – dette projekt vil nok blive omprioriteret hos os.

Projekt 21: Compoundbue

Domænenavn: compoundbue.dk

Keyword: compoundbue

Antal søgninger: 800

Domæne lanceret: 12-07-2019

Bedste rangering: 4. plads

Rangering 21. okt. 19: 15. plads

Rangering 11. dec. 19: 10. plads

Rangering 1. maj 20: 4. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 0

Antal salg/leads indtil dec.: 0

Antal salg/leads indtil maj: 0

Indtjening indtil okt.: 0 kroner

Indtjening indtil dec.: 0 kroner

Indtjening indtil maj: 0 kroner

Månedlig indtjening: 0 kroner

Indledende vurderet potentiale per måned: 150-500 kr

Revurderet potentiale per måned: 150-500 kr

Primære partnere: GrejFreak, Pro Outdoor

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Helt sikkert. Der skal nok komme salg her og vi har med en ret snæver niche at gøre, hvor der stadigvæk burde være nogle salg at hente! Resultaterne forventer jeg stadig kommer.

Note: Vi tror at denne side er ramt negativt af corona og det er en stor del af forklaringen på det manglende salg. Compoundbue har vi stadig gode forventninger til. Dejligt nicheprodukt med gode priser og hvor der ikke er mange offline butikker der sælger produkterne. Dog har vi endnu ikke solgt nogle compoundbuer endnu, men det skal nok komme! Vi betragter dette produkt som i samme boldgade som hardball våben og PCP luftgevær. 

Projekt 22: Elektrisk løbehjul

Domænenavn: elektrisk-loebehjul.dk

Keyword: elektrisk løbehjul

Antal søgninger: 2000

Domæne lanceret: 15-07-2019

Bedste rangering: 14. plads

Rangering 21. okt. 19: Udenfor top 100

Rangering 11. dec. 19: 17. plads

Rangering 1. maj 20: 19. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 0

Antal salg/leads indtil dec.: 0

Antal salg/leads indtil maj: 0

Indtjening indtil okt.: 0 kroner

Indtjening indtil dec.: 0 kroner

Indtjening indtil maj: 0 kroner

Månedlig indtjening: 0 kroner

Indledende vurderet potentiale per måned: 500-1500 kr

Revurderet potentiale per måned: 500-1500 kr

Primære partnere: Innoliving, CykelExperten, RobotEksperten

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Ja det regner jeg med. Denne side har haft svære vilkår med corona, men vi kommer ikke til top 5 uden at bygge videre på sidens onpage og offpage profil. Det tror jeg dog sagtens kan betale sig for os!

Note: Vi ville jo gerne have haft el-loebehjul.dk, men da den ikke var ledig, så var der jo også en del søgninger på elektrisk løbehjul. Min vurdering er, at vi ikke kan klare det her projekt med en one-pager, og vi her skal have flere sider ind på hjemmesiden for at vi ville kunne begynde at formidle nogle elektriske løbehjul.

Projekt 23: Billig kontorstol

Domænenavn: billig-kontorstol.dk

Keyword: Billig kontorstol

Antal søgninger: 400

Domæne lanceret: 25-08-2019

Bedste rangering: 24. plads

Rangering 21. okt. 19: 25. plads

Rangering 11. dec. 19: 41. plads

Rangering 1. maj 20: 28. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 0

Antal salg/leads indtil dec.: 0

Antal salg/leads indtil maj: 0

Indtjening indtil okt.: 0 kroner

Indtjening indtil dec.: 0 kroner

Indtjening indtil maj: 0 kroner

Månedlig indtjening: 0 kroner

Indledende vurderet potentiale per måned: 300-600 kr

Revurderet potentiale per måned: 300-600 kr

Primære partnere: iStol

Fortsætter vi med at udvikle på dette projekt: Den her er lidt svær. Den vil kræve et markant arbejde at hive det sidste stykke op off-page og on-page wise. Vi har et par andre projekter, som denne eksakt match side passer godt sammen med – så den ryger i hvert fald heller ikke helt til siden! 

Note: Vores nyeste projekt.

Projekt 24: Hæve sænkebord

Domænenavn: haeve-saenkebord.dk

Keyword: hæve sænkebord

Antal søgninger: 4600

Domæne lanceret: 25-08-2019

Bedste rangering: 17. plads

Rangering 21. okt. 19 : 53. plads

Rangering 11. dec. 19 : 17. plads

Rangering 1. maj 20 : 20. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 0

Antal salg/leads indtil dec.: 1

Antal salg/leads indtil maj: 1

Indtjening indtil okt.: 0 kr

Indtjening indtil dec.: 425 kr

Indtjening indtil maj: 425 kr

Månedlig indtjening: 47 kr

Indledende vurderet potentiale per måned: 0-2000 kr

Revurderet potentiale per måned: 200-4000 kr

Primære partnere: Gloriamundicare og BOBO online

Fortsætter vi med at udvikle på det her projekt: Vi har kun en lav indtjening so far, men det er interessant at se, at provisionen var rigtig god for det ene lead vi havde. Det her er ikke et projekt hvor vi kommer til tops på Google ved at sidde med hænderne under en pude – men jeg tror med den rette mængde særligt off page arbejde, så kan det her blive et potentielt rigtig spændende projekt!

Note: Denne hjemmeside havde vi egentlig ikke forventet ville have genereret noget salg endnu qua den sene lancering. Videre så skal nævnes, at dette site ikke er bygget som en traditionel one-pager. Forsiden er fokuseret på hæve sænkebord som keyword, men vi har konstrueret long tail landingssider til væghængte, elektriske, manuelle og hjørne hæve sænkeborde. 

Projekt 25: Kjole til bryllup

Domænenavn: kjole-til-bryllup.dk

Keyword: kjole til bryllup

Antal søgninger: 1300

Domæne lanceret: 28-08-2019

Bedste rangering: 22. plads

Rangering 21. okt. 19: 25. plads

Rangering 11. dec. 19:  19. plads

Rangering 1. maj 20:  32. plads

Antal salg/leads indtil okt.: 1

Antal salg/leads indtil dec.: 1

Antal salg/leads indtil maj: 1

Indtjening indtil okt.: 19 kr

Indtjening indtil dec.: 19 kr

Indtjening indtil maj: 19 kr

Månedlig indtjening: 2 kr

Indledende  vurderet potentiale per måned: 100-600 kr

Revurderet potentiale per måned: 100-600 kr

Primære partnere: kvindetøjsbutikker

Fortsætter vi med at udvikle på det her projekt: Nej formodentlig ikke! Det passer ikke supergodt ind i vores portefolio, men hvis der dukker noget op hvor vi kan lave en større kombineret indsats, så kan det være vi tager den her op igen!

Note: Det sidst lancerede projekt i forsøget. Det er vigtigt lige indledningsvist at nævne, at når det er udtrykket “kjole til bryllup” så er der ikke tale om en “bryllupskjole” altså brudens kjole. Den havde vi nok ikke troet på kunne lave salg online – i hvert fald ikke nok. Når det er begrebet kjole til bryllup, så er det kjoler til de kvindelige gæster til brylluppet. Den her er vi stadig meget spændt på. Vi har endnu kun set 1 salg, men allerede nu efter lanceringen af domænet og indhold er siden oppe på toppen af side 3 i Google. Det er naturligvis ikke noget, der giver mange salg, men det er en god indikator på at Google godt kan lide konceptet. Vi ser dog allerede nu kliks daglig, der sendes videre.

Der er i øvrigt som med haeve-saenkebord.dk lavet flere undersider her med forskellige typer kjoler til bryllup, men ulig haeve-saenkebord.dk så er der ikke meget indhold på de undersider udover produkter. Det er et spændende eksperiment!